Prvňáčků a dětí mladších tří let docházejících do školek v Česku přibývá

09. 09. 2019 / Trh práce a vzdělání

Ve školním roce 2018/2019 bylo na českých základních školách hlášeno 941 tisíc žáků, což je o 15 % více dětí než v roce 2008. Roste také počet soukromých mateřských škol a podíl dětí mladších tří let, které do školek dochází. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu a ministerstva školství.

V minulém školním roce zajišťovalo základní vzdělávání celkem 4 172 základních škol, což je o 17 více než v předchozím školním roce a o 57 více než před třemi lety. „Základní školy navštěvovalo celkem 941 tisíc žáků, což je o 15 % více než před 10 lety. Počet škol se za tu dobu téměř nezměnil, ale přibyly nové třídy. Třídy se nejprve zřizovaly hlavně na prvním stupni a na druhém se spíše rušily. Ale v posledních letech, spolu s přesunem silných ročníků na druhý stupeň, vznikají nové třídy i tam,“ dodává Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Podle aktuálních dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy loni nastoupilo do prvních tříd základních škol 108 tisíc prvňáčků. „Přes 23 % z nich byli žáci starší sedmi let, tedy po odkladu povinné školní docházky. Podíl těchto dětí mezi prvňáky se od školního roku 2014/2015, kdy dosahoval 19,3 %, plynule mírně zvyšuje,“ upozorňuje Helena Chodounská, vedoucí oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ.

Mateřské školy, kterých je v Česku 5 287, navštěvovalo v minulém roce 363 776 dětí. Z celkového počtu MŠ tvořily 7,5 % školky soukromé, jejichž počet se za posledních deset let zčtyřnásobil. Předškolních dětí navštěvujících mateřské školky a mladších tří let bylo 12,5 %. V jednotlivých českých krajích se tento podíl však výrazně liší. Největší zastoupení dětí do tří let je ve školkách v Olomouckém kraji (16 %). Naopak v Praze nebo Středočeském kraji představovaly dvouleté děti méně než desetinu všech dětí ve školkách.

Zdroj: ČSÚ