Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje

Projekt probíhal od dubna 2017. Jeho nositelem byla Krajská hospodářská komora Zlínského kraje. Trexima jako partner projektu poskytla své dlouholeté zkušenosti se zpracováním a analyzováním dat a kompetence v práci s moderními nástroji Business Intelligence.

 

Cílem projektu bylo shromáždit a publikovat na jednom místě aktuální data o zaměstnanosti ve Zlínském kraji.

 

V rámci projektu vznikl interaktivní webový nástroj, tzv. datová platforma, která pomůže řešit problémy na regionálním trhu práce. Datová platforma je dostupná na webové stránce http://www.monitorzk.cz/.

 

Zároveň měl projekt zlepšit podmínky pro efektivní využívání dat k sociálnímu dialogu a k rozhodování na základě evidence-based policy ve Zlínském kraji.

 

Cílovými skupinami jsou regionální orgány veřejné správy (zejména Zlínský kraj a Úřad práce – Krajská pobočka Zlín) – do projektu byly zapojeny prostřednictvím orgánů Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje. Kromě toho je datová platforma určena pro zaměstnavatele, kteří se do projektu zapojili prostřednictvím střešních organizací zaměstnavatelů (jako jsou např. Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, OHK Kroměříž a krajské zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR).

 

Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Trval po dobu 30 měsíců, tj. do 30. 9. 2019.

 

Vybrané okruhy datové platformy:

  • zaměstnatelnost mladých
  • vzdělávání dospělých pro trh práce
  • 30 klíčových profesí Zlínského kraje
  • pracovní poptávka malých zaměstnavatelů

Kontaktní osoby

Ing. Lucie Janošová

janosova@trexima.cz +420 602 702 572