Shaping, Enhancing and Nurturing STEM in Europe (SENSE)

Společnost TREXIMA se stala partnerem v mezinárodním projektu „Shaping, Enhancing and Nurturing STEM in Europe“ (SENSE).

 

Partneři z Velké Británie, Itálie, Rumunska, Irska, České republiky a Kypru se v průběhu projektu naučili propagovat u mládeže kariéru v technických a přírodovědných oborech – známých pod zkratkou STEM. Součástí projektu byl vzdělávací kurz zaměřený na získávání a koordinaci podporovatelů STEM kariéry. Součástí školení bylo téma získávání ambasadorek, to znamená žen působících v technických a přírodovědných oborech. Ve Velké Británii mají s takzvanými STEM ambasadory velmi pozitivní zkušenost a jedním z cílů projektu bylo inspirovat touto iniciativou i další země, včetně České republiky.

 

Partneři projektu si dále vyměnili zkušenosti z oblasti spolupráce odborných škol se zaměstnavateli v průběhu počátečního vzdělávání, a také s podporou dívek a znevýhodněných skupin při podpoře volby oborů STEM. Projekt se rovněž zaměřil na téma pomoci učitelům a zaměstnavatelům při práci s talenty. Součástí projektu byl třídenní kurz na téma zapojení mládeže do vědeckého vzdělávání s využitím soutěží a moderních nástrojů včetně ICT.

 

Společnost TREXIMA využila svých dlouholetých zkušeností z oboru a v projektu zajistila školení o spolupráci odborných škol a zaměstnavatelů v počátečním vzdělávání.

 

Hlavním partnerem projektu „Shaping, Enhancing and Nurturing STEM in Europe“ (SENSE) byl Zlínský kraj.

 

Doba realizace projektu: od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020.

 

Projekt byl financován z prostředků programu Erasmus+.

Kontaktní osoby

Ing. Lucie Janošová

janosova@trexima.cz +420 602 702 572