Narovinu ve Zlínském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011621
Příjemce projektu: Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Doba realizace: 1.10.2019-31.3.2022

 

Obsahem projektu je realizace čtyř aktivit, jejichž cílem je snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce ve Zlínském kraji.

Díky projektu budou zajištěny stáže žen na genderově nestereotypních pozicích, bude provedena genderová analýza trhu práce a uskuteční se osvětové akce na podporu rovnosti mužů a žen na trhu práce v našem regionu a potírání genderových stereotypů. Dále bude zpracován vzorový firemní manuál pro zaměstnance odcházející na mateřskou/rodičovskou dovolenou.

 

Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

Výstupy projektu:

Genderová analýza regionálního trhu práce (kompletní analýza)

Genderová analýza regionálního trhu práce (shrnutí)

Příručka: rodičovství jako příležitost pro zaměstnavatele i zaměstnance

Ženy na genderově nestereotypních stážích: analýza případových studií

Kontaktní osoby

Ing. Lucie Janošová

janosova@trexima.cz +420 602 702 572