Příprava strategického projektu „Centrum vzdělávání pro Průmysl 4.0“

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016072
Doba realizace: 1.1.2021-30.11.2021

 

Naše společnost realizuje od 1. 1. 2021 projekt s názvem Příprava strategického projektu „Centrum vzdělávání pro Průmysl 4.0“.

 

Cílem tohoto projektu je připravit zahájení činnosti Centra vzdělávání pro Průmysl 4.0, poskytujícího vzdělávání v rámci vzdělávacích modulů, které budou reagovat na aktuální potřeby firem v oblasti vzdělávání svých pracovníků s důrazem na Průmysl 4.0.

 

Realizace zahrnuje: definování záměru, analýzu trhu a zahraničních vzorů, jednání se stakeholdery, založení subjektu pro činnost Centra vzdělávání pro Průmysl 4.0, jednání s firmami o jejich zájmu o vzdělávání pracovníků, zajištění vzdělavatelů, příprava vzdělávací nabídky a 1. sady vzdělávacích kurzů, sestávajících z modulů rozvíjejících kompetence důležité z hlediska kompetenční připravenosti na Průmysl 4.0.

 

Projekt bude realizován 11 měsíců.

 

Příprava strategického projektu „Centrum vzdělávání pro průmysl 4.0“ je podpořena prostřednictvím poskytnutí voucheru asistence v rámci projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016072, financovaného z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů a Zlínského kraje.

Kontaktní osoby

Ing. Lucie Janošová

janosova@trexima.cz +420 602 702 572