Tvorba informačních systémů pro podporu personalistiky

Registrační číslo projektu

CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009299

Číslo a název prioritní osy

PO-4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií“

Cílová náplň projektu

V průběhu realizace předkládaného projektu jsme vytvořili několik informačních systémů, které významně podpoří personální činnosti ve firmách a organizacích. Vycházeli jsme  z naší unikátní metodiky MOTIVACE 8000, jejímž základem je přístup založený na vnitřní motivaci.

Níže uvedené Informační systémy vznikly jako cloudové s podporou mobilních a dotykových zařízení.

DRIVE 8000

Drive 8000 významně pomáhá manažerům, pro které dosud byla personalistika nutný administrativní úkon, aby efektivně zvládli činnosti, které se stávají v současné době klíčovými.

Dotazníkové centrum

Nástroj pro samoobslužnou tvorbu a realizaci dotazníkových šetření pro interní a externí zákazníky.

TREXPERIENCE

Nástroj pro prezentaci a prodej expertních analýz zaměřených na trh práce a vzdělávání. „Mapa škol a zaměstnanosti“ bude prvním pilotním produktem.

 

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie.

Kontaktní osoby