Trh práce a vzdělávání

Zpracováváme analýzy a šetření týkající se trhu práce, zaměstnanosti, odborného i dalšího vzdělávání. Věnujeme se tématům kariérového a profesního poradenství a zabýváme se kompetenčními modely. Našimi výstupy jsou kvalitní data pro manažerská rozhodování a nové nástroje pro rozvoj lidských zdrojů.

Rozumíme vazbám pracovního trhu na vzdělávání, zaměstnanost, strukturu dostupných lidských zdrojů a na další související oblasti. Navíc se můžeme spolehnout na odborné zázemí našich kolegů: expertů na statistiku a IT a podnikových HR poradců. Vedle odborníků na zmíněná témata máme v našem týmu i projektové manažery s certifikací IPMA. Máme zkušenosti s projekty regionálního, národního i mezinárodního charakteru.

Novinky z oblasti trhu práce a vzdělávání a výsledky analýz, na kterých jsme se podíleli, můžete průběžně sledovat na našem webu.
 

Naše zkušenosti


Kariérové poradenství

Krajským úřadům nabízíme Výzkum vývoje profesní orientace zaměřený na středoškolské studenty.
 

Číst více


Od roku 1999 zajišťujeme vývoj, správu a technickou podporu Databáze akcí dalšího profesního vzdělávání (DAT CZ), která obsahuje nabídku vzdělávací kurzů od více než 1500 společností z celé ČR. Jsme autory technického řešení Informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce ISA+.


Sektorové rady a národní soustavy

Společně s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR koordinujeme Národní síť sektorových rad, které se od roku 2007 podílejí na naplňování Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací.
 

Číst více


Zajišťovali jsme zapojení zaměstnavatelů do ověření 350 programů dalšího vzdělávání a pilotáže zkoušek z profesních kvalifikací v projektu UNIV3.
 

Číst více

 


Vzdělávací systémy

V rámci projektu Pospolu jsme zpracovali Analýzu systému odborného vzdělávání v Evropě a ve světě  a dotazníkové šetření na školách a u zaměstnavatelů.
 

Číst více


Pro Technologickou agenturu ČR jsme zpracovali dva výzkumné projekty. V prvním jsme zjišťovali, co žákům základních škol brání ve vstupu do technického vzdělávání. Ve druhém projektu jsme sledovali, jakým způsobem se zaměstnavatelé mohou do odborného vzdělání zapojit.


Mezinárodní projekty

V projektu CrossVETcompair (Erasmus+) jsme srovnali požadavky na kvalifikační přípravu k profesím, ve kterých nejčastěji dochází k přeshraniční mobilitě mezi ČR, Rakouskem a Slovenskem.
 

Číst více

 


Regionální iniciativy

Od dubna 2017 se ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje podílíme na tvorbě Datové platformy zaměstnanosti Zlínského kraje. Ta má v první řadě pomoct řešit problémy na regionálním trhu práce.

Aktivně jsme se podíleli na přípravě a rozjezdu Paktu zaměstnanosti ve Zlínském kraji. Kromě toho jsme pro kraj zpracovali Studii proveditelnosti Regionální observatoře trhu práce ve Zlínském kraji a Studii proveditelnosti projektu „Kompetenční centrum (pilíř sociální oblast)“.  Podíleli jsme se na zpracování regionálních šetření a analýz v oblasti rozvoje lidských zdrojů a kariérového poradenství.

Napište nám

Naše projekty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Mějte přehled o všech zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

Práce v datech

Vyvíjíme software, který vám usnadní hodnocení zaměstnanců

Talent management