Ve čtyřech krajích testují nový model partnerství firem a škol

09. 07. 2021 / Naše projekty

Během června se uskutečnila série čtyř on-line akcí zaměřených na pilotáž nového modelu spolupráce zaměstnavatelů se středními odbornými školami a učilišti. Do testování se zapojily firmy a školy ze Středočeského, Moravskoslezského, Ústeckého a Zlínského kraje. Zapojená partnerství mají k dispozici jednotný návod, kterého mohou využít a během pilotáže přicházet s návrhy, jak jej dále rozvíjet. 

Společná metodika vzniká v projektu Kompetence 4.0, na němž se TREXIMA podílí společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Hospodářskou komorou ČR. Projekt mapuje nové trendy v ekonomice a navrhuje nové kompetenční modely tak, aby odpovídaly reálným požadavkům trhu práce a byly snadněji přenositelné do vzdělávání. 

Účastníci on-line akcí ze Středočeského, Moravskoslezského, Ústeckého a Zlínského kraje prezentovali svá lokální partnerství podniků a škol, která vznikají na základě navrženého modelu. Společným cílem všech představených partnerství je maximální využití všech příležitostí, jež spolupráce škol se zaměstnavateli v současnosti umožňuje.  

Na oplátku se účastníci z regionů dozvěděli více o dalších aktivitách projektu Kompetence 4.0. Inspirací pro ČR mohou být přístupy ověřené v zahraničí. Helena Úlovcová z Hospodářské komory ČR představila nejzajímavější zjištění z Německa, Dánska a Rakouska. V těchto zemích mají zaměstnavatelé silné slovo při debatách o struktuře vzdělávacích oborů a nutnosti její průběžné modernizace. Příklad? V Rakousku platí národní standard pro příslušný obor pouze 6 let. Po uplynutí lhůty se ověřuje, zda standard stále odpovídá potřebám pracovního trhu a pokud ne, musí se upravit.  

TREXIMA představila metodiku mapování budoucích kompetencí trhu práce. „Metodika je podmínkou jednotného postupu při identifikaci nových trendů a kompetencí v deseti sektorech, které projekt Kompetence 4.0 detailně zkoumá. Intenzivně spolupracujeme s téměř 130 experty z pilotních odvětví. Společný postup nám umožní nové kompetence zachytit a popsat, setřídit a zařadit do kompetenčních pyramid, které jsou unikátním kompetenčním modelem sektorů a povolání v širokém slova smyslu. Metodika umožní získat nové podněty pro modernizaci Národní soustavy povolání, Národní soustavy kvalifikací i pro úpravy rámcových vzdělávacích programů pro příslušné obory,“ uvedla metodička Lucie Janošová ze společnosti TREXIMA.