Ve zdravotnictví pracují v zemích EU převážně ženy

14. 04. 2020 / Trh práce a vzdělání

Lidé po celém světě oceňují práci lékařů, sester a dalšího zdravotnického personálu, kteří každý den bojují v první linii s koronavirem. Jak jsou na tom zdravotníci z hlediska statistiky?

Na konci roku 2019 bylo v zemích EU zaměstnáno 14,7 milionů lidí ve zdravotnictví. Lidé pracující ve zdravotnictví tvořili 7 % ze všech zaměstnanců a 4 % z celkové populace v zemích EU. Z hlediska konkrétních profesí bylo 1,9 milionu doktorů, 4,5 milionu zdravotních sester a porodních asistentek, 4,1 milionu ošetřovatelů a ošetřovatelek a 4,1 milionu dalších specialistů a pomocného zdravotnického personálu.

Většinu zaměstnanců ve zdravotnictví tvoří ženy (78 %) a třetina zdravotníků (36 %) je ve věku vyšším 50 let. Největší podíl zdravotníků starších 50 let byl v Bulharsku (56 %), Estonsku a Lotyšsku (shodně 50 %), v Itálií (45 %) a Litvě (42 %). Evropský průměr zdravotníků z hlediska stáří je 29 % ve věku 15-34 let, 35 % ve věku 35-49 let a 36 % nad 50 let.

Nejvíce lidí ve zdravotnictví pracovalo ze států EU ve Švédsku (12 %), Finsku a Dánsku (shodně 10 %). Pro srovnání nejméně zaměstnanců ve zdravotnictví (okolo 4 %) bylo na Kypru, v Polsku, v Lotyšsku, Rumunsku, Lucembursku, Bulharsku, Maďarsku a Slovinsku.

Zdroj: EUROSTAT