Ve Zlínském kraji přibylo středoškoláků, nejvíce z nich studuje gymnázia

06. 05. 2019 / Trh práce a vzdělání

Ve školním roce 2006/07 přesahoval počet žáků středních škol ve Zlínském kraji 32,5 tisíc. Z aktuálních dat v monitoru „Žáci středních a vyšších odborných škol“ vyplývá, že ve školním roce 2018/19 studuje střední školy ve Zlínském kraji 22 197 žáků. To je o 61 více než v předcházejícím školním roce. Poprvé za sledované období (od šk. roku 2006/07) tedy došlo k meziročnímu zvýšení počtu žáků SŠ.

Maturitní obory (K, L1, M) studuje 74,8 % žáků, obory zakončené výučním listem (E, H) pak 20,2 % žáků. Dlouhodobě klesá podíl studentů nástavbových oborů, aktuálně činí 3,9 % oproti podílu 8,6 % v roce 2008/09.

Zájem o studium technických a přírodovědných oborů ve Zlínském kraji postupně roste. Ve školním roce 2008/09 činil podíl žáků denního studia v technických a přírodovědných oborech 37,3 %. Od následujícího roku pak každoročně klesal až na 34,6 % ve školním roce 2013/14. Od školního roku 2014/15 však tento podíl pravidelně roste a v letošním roce dosáhl 36,5 %. Studium technických a přírodovědných oborů v roce 2018 dokončilo 1 786 absolventů, aktuálně ve Zlínském kraji tyto obory studuje 7 972 žáků.

Nejvíce žáků, celkem 5 647, studuje gymnázia. Druhou nejpočetnější skupinu tvoří 3 259 žáků studujících obory v oblasti Strojírenství a strojírenská výroba. Některý ze skupiny oborů v oblasti Ekonomika a administrativa studuje 1 859 žáků, Gastronomie, hotelnictví a turismus 1 388 žáků.

Podrobnější informace naleznete v monitoru „Žáci středních a vyšších odborných škol“.

Data pochází z projektu Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje, jehož je TREXIMA partnerem.