Výzkum vývoje profesní orientace

Výzkum vývoje profesní orientace žáků středních škol provádíme od roku 2014 v několika krajích ČR (např. Zlínský kraj, Hlavní město Praha). Výzkum probíhá prostřednictvím elektronického dotazníku určeného žákům středních škol a jeho výstupem jsou informace o pracovních a studijních plánech, preferencích žáků, mobilitě, podnikatelských ambicích a dalších souvisejících tématech. Součástí našeho řešení je i atraktivní on-line prezentace vyhodnocených dat.

Co nabízíme krajům:

 • kompletní realizaci výzkumu
 • provoz software a technickou podporu
 • průběžný přístup k datům
 • úpravu, analýzu a vyhodnocení dat
 • podklady pro prezentaci a interaktivní analýzu výsledků
 • modifikaci dotazníku dle potřeb a zadání kraje

Výstupem výzkumu jsou informace o žácích středních škol:

 • jaká preferují povolání a v jakých oblastech se chtějí uplatnit
 • jak je ovlivňují rodiče při výběru povolání
 • jaký očekávají výdělek
 • jak vnímají situaci na trhu práce
 • jaké jsou jejich důvody zájmu o studovaný obor
 • jakou ekonomickou aktivitu preferují po ukončení studia
 • jaký mají vztah ke studovanému oboru
 • jaký mají vztah ke studované škole a jak ji hodnotí
 • očekávaný počet zájemců o práci nebo studium v kraji v příštím školním roce
 • předpokládaná studijní a pracovní mobilita žáků SŠ
 • index profesní vyhraněnosti

Kontakt:

Mgr. David Dušánek
Tel.: 577 601 243; mobil: 606 621 004
e-mail: dusanek@trexima.cz

 

Ukázka našich výstupů:

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Mějte přehled o všech zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

Práce v datech

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000