Z dat C&B Data Monitoru mimo jiné vyplývá, že požadavky zaměstnanců na růst mezd jsou dokonce dvojnásobné ve srovnání s tím, co firmy plánují

25. 10. 2022 / Mzdy a pracovní doba

Firem, které se do letošního průzkumu C&B Data Monitor zapojily, bylo 314. Kompletní přehled o vývoji mezd ve více než čtyřech tisících firmách i pohled do budoucnosti založený na datech z dotazníku zodpovězeného firmami napříč regiony, obory a velikostmi, je již dostupný. V interaktivní podobě Power BI ho najdete na stránkách hrdrive.cz.

Jak se změnil medián mzdy a její průměr v předchozím období? Budou firmy valorizovat mzdy, měnit jejich strukturu nebo benefity? Zajímá vás, jestli vývoj mezd u vás ve firmě kopíruje trendy na trhu, jak se mění váš obor co do mezd a benefitů a jak se změny projevují u jednotlivých skupin profesí? Přejděte na hrdrive.cz.