10 nejžádanějších schopností na budoucím trhu práce

27. 04. 2021 / Trh práce a vzdělání

Podle Světového ekonomického fóra může do roku 2025 dojít k nahrazení 85 milionů pracovních míst v důsledku robotizace a automatizace. A ještě více pracovních míst (97 milionů) se bude muset přizpůsobit dělbě práce mezi člověkem, strojem a počítačovým algoritmem. Jaké jsou nejžádanější pracovní schopnosti budoucnosti, které vám zajistí uplatnění na trhu práce?

Změna na trhu práce, kterou urychlila koronavirová pandemie, už se dala do pohybu. Podle ekonomů se bude díky většímu pronikání technologií do organizace práce měnit také poptávka po konkrétních pracovních schopnostech, a to už v následujících pěti letech. U zaměstnanců, jejichž místa zůstanou zachována, je předpoklad změny obsahu jejich práce až u 40 % z nich. A polovina všech zaměstnanců bude zřejmě potřebovat rekvalifikaci.

Zde najdete přehled schopností, které budou podle autorů studie na téma budoucnosti práce žádané v roce 2025.

  • Analytické a inovativní myšlení
  • Aktivní a strategické vzdělávání
  • Komplexní přístup k řešení problémů
  • Kritické a analytické myšlení
  • Kreativní, originální a iniciativní přístup
  • Schopnost vést a sociální inteligence
  • Využití technologii, jejich monitoring a kontrola
  • Vývoj technologii a programování
  • Odolnost, tolerance vůči stresu a flexibilita
  • Schopnost argumentovat, řešit problémy a přicházet s novými nápady

Podle autorů studie je zajímavé, že kritické myšlení a schopnost řešit problémy jsou dlouhodobě žádané u zaměstnanců již od roku 2016 a zájem o ně ještě roste. Novinkou v seznamu jsou schopnosti aktivního učení, odolnost vůči stresu a flexibilita. Poptávka po těchto schopnostech se ukázala v koronavirové pandemii, kdy je u pracovníků více žádána samostatnost a snaha dokázat se přizpůsobit situaci.

Zdroj: WEF: Future of Jobs Report 2020