30 let nám uteklo jako voda – část první. Co nejdůležitějšího nás potkalo v 90. letech minulého století?

21. 01. 2021 / Naše projekty

V letošním roce slaví TREXIMA 30 let své existence. Jednatel naší společnosti Jaromír Janoš proto zavzpomínal, jak se TREXIMA za dobu svého fungování posunula a jaké milníky byly pro firmu nejdůležitější. V první části se budeme věnovat 90. letům minulého století.

Poradenskou společnost TREXIMA založili na začátku 90. let ve Zlíně čtyři kolegové se zkušenostmi z oblasti mzdových systémů a racionalizace práce. Bylo to v době, kdy nové firmy vznikaly jako houby po dešti a tradiční podniky procházely zásadní transformací. Pomáhali jsme proto manažerům firem vyznat se ve změnách legislativy a prostředí pro podnikání.

Překotné změny se však odehrávaly také v odměňování. Chyběla ale data, a to jak pro vedení firem, tak pro nově se rozvíjející sociální dialog. My jsme se inspirovali kanadskou statistikou, vylepšili ji o sběr dat přímo z informačních systémů a vznikly tak základy šetření, které přebral český stát a dnes je realizováno pod názvem Informační systém o průměrném výdělku.

Propojení těch nejlepších zahraničních inspirací, vlastní invence a moderních technologií tak provázelo TREXIMU již od počátku. Nástroj Analytické hodnocení práce, který vychází z metodiky Mezinárodní organizace práce v Ženevě, určený k ocenění složitosti, namáhavosti a odpovědnosti jednotlivých pracovních pozic, mohli klienti naší společnosti získat včetně softwarové aplikace už v době úplného IT pravěku. 

Prvních 10 let existence TREXIMY se ze zpětného pohledu neslo ve znamení rozvoje poradenských služeb firmám ve transformující se ekonomice a také v podpoře sociálního dialogu, především v oblasti mezd a pracovních podmínek. Získané know-how využívala také naše dceřiná společnost na Slovensku a obě firmy viděly od počátku jedinou cestu k úspěchu – vysokou profesionalitu, kreativitu a špičkovou odbornost svých zaměstnanců.

Jaromír Janoš, jednatel společnosti TREXIMA