5 důvodů, proč nepodcenit ESG, pokud podnikáte v automotive

10. 03. 2023 / ESG

ESG se stává důležitým tématem pro firmy v různých odvětvích, včetně automobilového průmyslu. Zákazníci, investoři a regulační orgány se stále více zajímají o to, jak firmy využívají svůj vliv na životní prostředí, společnost a správu svých podniků.

Automobilový průmysl je jedním z největších a nejvýznamnějších odvětví v ekonomice a zároveň má velký dopad na životní prostředí a společnost. Proto je důležité, aby firmy v tomto odvětví braly svou odpovědnost vážně a věnovaly se ESG aspektům svého podnikání.

ESG jako konkurenční výhoda

Firmy, které se zaměřují na ESG, mohou získat konkurenční výhodu, zlepšit své vztahy se zákazníky a investory a snížit své riziko v oblasti regulace. Zákazníci a investoři jsou stále více informovaní a kritičtí vůči firmám, které nedodržují zásady ESG. Už teď je ESG důležitým faktorem při rozhodování, s kým spolupracovat a kam investovat, a jeho význam ještě výrazně poroste.

Automobilový průmysl se nachází v přechodné fázi, kdy se připravuje na transformaci k elektromobilitě a dalším inovativním technologiím. Firmy, které budou mít správně zpracovanou ESG analýzu a strategii, budou mít větší šanci uspět v této transformaci a vytvořit udržitelnou budoucnost pro sebe a pro celou společnost.

Už v roce 2025 bude nefinančním reporting povinný pro firmy nad 250 zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že budou reportovat rok přechozí, musí začít s ESG reportingem nejpozději v roce 2024.

Proč se začít o ESG zajímat dříve, než vám to nařídí směrnice?

1. Zvýšení produktivity

Jak už bylo řečeno, pokud je ESG strategie nastavena správně, zvyšují ESG aktivity konkurenceschopnost, a to zvýšením produktivity. ESG iniciativy vedou ke zvýšení efektivity, například snížením nákladů na energie a materiály prostřednictvím úsporných opatření, jako je recyklace odpadů a optimalizace spotřeby energie nebo zlepšením procesů výroby.

2. Posílení vztahů s dodavateli

ESG iniciativy mohou pomoci firmám v automobilovém průmyslu posílit vztahy s dodavateli. Velké firmy budou tlačit na své partnery, aby dodržovali ESG standardy v rámci celého dodavatelského řetězce. Budou po nich požadovat, aby splňovali určité environmentální standardy, jako je snížení emisí skleníkových plynů, nebo dodržovali určitá sociální a lidská práva v oblasti zaměstnávání a výroby. Tento tlak může být vyvíjen prostřednictvím různých nástrojů, jako jsou smlouvy o dodávkách nebo požadavky v rámci auditů a hodnocení dodavatelského řetězce. Nakonec ale právě zmíněný tlak velkých firem může být prospěšný i pro ty menší a může vést ke zvýšení jejich efektivity a udržitelnosti prostřednictvím ESG. Také může pomoci posílit vztahy a vytvořit dlouhodobě stabilní a udržitelné partnerství.

3. Zvyšování důvěry ve značku

Zákazníci preferují udržitelná řešení a jsou stále citlivější k tomu, aby produkty, které nakupují, byly šetrné k životnímu prostředí a společnosti. To znamená, že automobilové firmy, které mají vynikající ESG postupy, mohou přilákat a udržet zákazníky, kteří si prioritně vybírají ekologická a etická kritéria při výběru produktu. Firmy, které se zaměřují na ESG a aktivně hledají řešení pro výzvy v oblasti udržitelnosti, budou mít větší důvěryhodnost a prestiž na trhu. To jim umožní vytvořit si silnou značku a posílit svou pozici v automobilovém průmyslu.

4. Zvýšení investičních příležitostí

Mnoho investorů dnes dává přednost podnikům, které mají silné ESG postupy. Firmy, které uplatňují ESG zásady a prosazují udržitelné inovace, mají větší šanci na získání finančních prostředků na rozvoj a inovace. Banky zohledňují ESG faktory například při posuzování úvěrových žádostí a rozhodování o schválení půjček.

5. Zlepšení vztahů se zaměstnanci

ESG iniciativy mohou pomoci zlepšit spolupráci mezi zaměstnanci, zvýšit jejich motivaci a tím i produktivitu. Například podpora rovného odměňování a inkluze v práci může pomoci vytvořit příznivé pracovní prostředí a podporovat spolupráci mezi zaměstnanci.