Absolventům ve Zlínském kraji se daří po škole najít práci, zaměstnavatelé oceňují zejména měkké dovednosti

15. 01. 2020 / Trh práce a vzdělání

Míra nezaměstnanosti absolventů středních škol ve Zlínském kraji byla v minulém roce pouze 3 %. Největší míra nezaměstnanosti byla potom u absolventů učňovských oborů. Zaměstnavatelé ve Zlínském kraji přitom uvedli, že u přijímaných absolventů preferují soft skills před odbornými znalostmi. Vyplývá to ze šetření Krajské hospodářské komory Zlínského kraje v rámci projektu Datová platforma, jehož je společnost TREXIMA partnerem.

Z celkového počtu absolventů ve Zlínském kraji (4667) v roce 2019 bylo k dubnu loňského roku hlášeno na úřadech práce 134 absolventů. Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla mezi absolventy s ukončeným učňovským vzděláním (3,75 %). Nejlépe na tom s hledáním práce byli absolventi gymnázií, mezi kterými byla míra nezaměstnanosti pouze 0,95 %.

V šetření mezi zaměstnavateli se ukázalo, že firmy ve Zlínském kraji oceňují u absolventů hlavně tzv. měkké dovednosti, zejména zodpovědnost a pečlivost, a ty preferují před odbornými praktickými znalostmi. Zaměstnavatelé ve Zlínském kraji také vyjádřili svůj názor na úroveň školní přípravy studentů, kterou považují převážně za dobrou. Potvrdilo to 91 % z 96 zaměstnavatelů Zlínského kraje, kteří v roce 2019 hodnotili celkem 239 absolventů.

Studenti odcházejí do Jihomoravského kraje

V minulém roce také vzrostl zájem studentů o studium technických oborů, který aktuálně dosahuje na 36,5 %. Studium technických a přírodovědných oborů přitom v roce 2018 dokončilo 1 786 absolventů a ve Zlínském kraji tyto obory studuje 7 972 žáků.

Zajímavé také je, že nejvíce vysokoškoláků ze Zlínského kraje odchází po střední škole studovat vysokou školu do Jihomoravského kraje. V posledních dvou letech se jednalo o 34 % vysokoškoláků, přičemž ve Zlínském kraji jich zůstává 25 %.

Zdroj: Datová platforma Zlínského kraje