Agenturní pracovníci patří v koronavirové pandemii k nejohroženějším skupinám

13. 01. 2021 / Trh práce a vzdělání

Agentury práce umožňují z pozice zaměstnavatele agenturních pracovníků firmám získávat potřebnou pracovní sílu a zprostředkovávají zaměstnání vybraným pracovníkům. V současnosti jejich činnost značně ovlivňuje koronavirová pandemie.

Postavení zaměstnanců agentur na trhu práce je velmi specifické. Často jsou totiž agenturními zaměstnanci s nižším stupněm vzdělání (střední bez maturity 42 % a základní 23 %) a pracují na nízkokvalifikovaných pozicích. Až polovina z těchto pracovníků spadá mezi obsluhu strojů a zařízení a montéry a pětina pracuje jako pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

Tato skutečnost se tak odráží ve mzdové struktuře agenturních zaměstnanců. Až tři čtvrtiny jich totiž pobírají nižší mzdu, než je medián v celé mzdové sféře ČR. Medián výdělku agenturních zaměstnanců byl v roce 2019 zhruba 24 tisíc Kč měsíčně a v celé mzdové sféře přes 30 tisíc Kč měsíčně. Rozdíl mezi mediánem je 6 tisíc Kč měsíčně. Vyplývá to z výsledků studie s názvem Analytická studie agentur práce a využívání agenturního zaměstnávání v ČR, která vznikla pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

Agenturám práce se daří v době ekonomického růstu

Vývoj podílu agenturních zaměstnanců na trhu práce v čase obvykle kopíruje ekonomický cyklus. V době ekonomického růstu tak můžeme pozorovat vyšší podíl agenturních pracovníků na trhu práce, což potvrzuje pravidlo, že firmy využívají tuto formu práce právě při zvyšování poptávky po produkci.

Krize spojená s pandemií koronaviru je pro agentury práce proto aktuální výzvou a výrazně ovlivnila vývoj agenturního zaměstnávání v roce 2020. Zaměstnanci agentur práce jsou na trhu práce mnohem zranitelnější a u některých skupin zaměstnanců se dopady projevují výrazně více ve srovnání s ostatními zaměstnanci. Jedná se zejména o méně kvalifikované profese a cizince.

Celá studie Analytická studie agentur práce a využívání agenturního zaměstnávání v ČR je k dispozici zde.