4 klíčové prvky fungujícího bonusového systému

Pracovní výkon zaměstnanců se často odvíjí od jejich motivace k práci. Hlavní motivací je bezesporu mzda, jejíž pohyblivá složka by podle názoru řady manažerů měla sloužit právě jako motivační prvek pro práci. Jaké jsou však hlavní prvky efektivně fungujícího bonusového systému?

Vhodný poměr pohyblivé složky a základní mzdy

Základem fungujícího bonusového systému je vhodné nastavení poměru mezi základní a pohyblivou složkou mzdy. Příliš vysoká variabilní složka mzdy představuje pro zaměstnance nejistotu ve výšce příjmů, což je nepříjemné jak pro stávající zaměstnance například z hlediska plánování dlouhodobých výdajů, tak to může odradit uchazeče o práci, kteří raději přijmou pracovní nabídku s vyšší fixní částkou mzdy. Příliš nízká, nebo žádná variabilní složka potom naopak snižuje šanci vedoucích pracovníků zohledňovat individuální pracovní výkony zaměstnanců při odměňování a může vést k demotivaci výkonnějších zaměstnanců a snížení efektivity v týmu.

Relevantní ukazatele výkonu zaměstnance

Kritéria, podle kterých je pohyblivá nebo také bonusová složka mzdy vyplácena, by neměla být určována plošně, ale s ohledem na konkrétní zaměstnance a jejich pracovní náplň. Měla by zohledňovat individuální cíle zaměstnance, týmu i společnosti, a přitom zaměstnance vést k rozvoji a zlepšování v pracovních úkolech. Odměňování, nebo naopak krácení mzdy, které je prováděno automaticky bez zpětné vazby zaměstnanci a zohlednění konkrétních cílů, nemá očekávanou stimulační funkci a může vést k demotivaci zaměstnance.

Optimální frekvence hodnocení a vyplácení bonusů

Stejně jako se liší kritéria bonusového systému pro jednotlivé zaměstnance, měla by se také lišit jejich frekvence vyplácení. Pro některé pozice budou odměny vypláceny měsíčně, protože tito zaměstnanci dosahují pracovních cílů vzhledem k povaze své práce rychleji. Pro jiné pozice jsou zase vhodné kvartální nebo dokonce roční cíle, protože pracují na dlouhodobých projektech, jejichž uzavření by mělo být v bonusech zohledněno. Některým zaměstnancům může také osobnostně více vyhovovat měsíční dosažení na bonusy a jiní naopak preferují hodnocení za delší období.

Schopnost manažerů poskytovat zpětnou vazbu

V pracovním kolektivu je nakonec vše o lidech. Pokud bude poměr variabilní a fixní mzdy nastaven správně i vhodně k osobnosti zaměstnance, ale vedoucí mu nebude schopen správně poskytnout zpětnou vazbu, zřejmě opět nedojde k žádanému motivačnímu efektu. Manažeři by měli svým podřízeným umět srozumitelně vysvětlit, jak bonusový systém funguje, podle čeho jsou stanovena jeho kritéria a nakonec zaměstnance umět správně ohodnotit tak, aby celý proces přijal. Základem pro to samozřejmě je, aby sám manažer bonusovému systému rozuměl a uměl s ním pracovat.

Správné nastavení bonusového systému není jednoduché a vyplatí se vám využít služby externích specialistů. Rádi vám pomůžeme nejen správně nastavit odměňovací systém, ale také vyškolíme vaše manažery v práci s ním. Kontaktujte nás.

 

Přečtěte si další podobné články:

Nová příručka nabízí zaměstnavatelům praktické tipy, jak podpořit a udržet si zaměstnance s dětmi

Jak si na pracovním trhu stojí ženy ve srovnání s muži? Rozdíly jsou velké, ukazuje nová studie ze Zlínského kraje

Pro většinu zaměstnanců je v současné situaci nejdůležitější udržet si místo, nechtějí se však vracet ke starému způsobu práce

Zaměstnanci TREXIMY se budou od září vzdělávat v projektu zaměřeném na profesní vzdělávání

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000