Výdělky ze mzdové sféry se přibližují k platové. Jak se změnily v roce 2023?

28. 03. 2024 / Mzdy a pracovní doba

V roce 2023 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda hodnoty 45 573 korun, zatímco mediánová mzda byla 38 236 korun. Průměrný hrubý měsíční plat byl v loňském roce 47 527 korun a medián platů 44 330 korun. Vyplývá to z údajů Informačního systému o průměrném výdělku, který spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a zpracovává společnost TREXIMA.

Mzdy meziročně vzrostly o 6,8 % v průměru i mediánu. Platy v průměru rostly o 5 %, mediánový růst platů dosáhl 4,9 %. Tento trend naznačuje přibližování výdělků ve mzdové a platové sféře.

Nejvyšší průměrné mzdy ve mzdové sféře byly zaznamenány v sektoru informačních a komunikačních technologií, avšak z hlediska mediánu, který eliminuje extrémní hodnoty, se na první místo dostali pracovníci v oblasti výroby a distribuce elektřiny, plynu, tepla a klimatizace, což je historicky poprvé. V platové sféře pak nejvyšší odměny podle obou ukazatelů připadají zaměstnancům v informačních a komunikačních činnostech.