Sdílení zaměstnanců nebo pracovního místa? To jsou nové formy zaměstnávání na pracovním trhu

Doba informačních technologií a dostupného internetu přináší nové výzvy nejen pro zaměstnance, ale také pro zaměstnavatele, kteří začínají využívat nové formy zaměstnávání. Zaměstnanci mají nyní mnohem více možností, jak se v práci uplatnit, než je práce na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr.

Přestože na českém pracovním trhu stále převládá tradiční forma zaměstnávání, i k nám začínají přicházet, zejména díky inovativním IT firmám a digitalizaci, alternativní způsoby zaměstnávání. Studie VÚSPV uvádí devět nových forem zaměstnávání, se kterými je na českém pracovním trhu nutno počítat:

  • Sdílení zaměstnanců - skupina zaměstnavatelů společně najme jednoho pracovníka, aby pokryl personální potřeby různých společností, čímž pracovníkovi vznikne plný pracovní úvazek.
  • Sdílení pracovního místa - zaměstnavatel přijme dva nebo více zaměstnanců, aby společně zastávali konkrétní pracovní místo, čímž spojí dva nebo více částečných úvazků do jednoho plného úvazku.
  • Dočasné řízení - přijetí vysoce kvalifikovaných odborníků na dobu určitou, aby řídili konkrétní projekt nebo vyřešili konkrétní problém.
  • Příležitostná práce - zaměstnavatel není povinen zaměstnanci pravidelně poskytovat práci, nýbrž má možnost ho povolat podle potřeby.
  • Mobilní práce - práce založená na informačních a komunikačních technologiích, kdy zaměstnanci mohou svoji práci vykonávat za podpory moderních technologií z jakéhokoli místa a v jakoukoliv dobu.
  • Práce založená na poukázkách - pracovní poměr je založen na platbě za služby pomocí poukázky, která je zakoupena od oprávněné organizace a zahrnuje mzdu i příspěvky na sociální zabezpečení.
  • Portfoliová práce - osoba samostatně výdělečně činná vykonává práce menšího rozsahu pro velký počet klientů.
  • Skupinové zaměstnání - zaměstnanci hledají zaměstnance a pracovníci hledají zaměstnání pomocí on-line platformy, přičemž často dochází k rozdělování velkých úkolů mezi „virtuální skupinu“ pracovníků.
  • Zaměstnání založené na spolupráci - spolupráce pracovníků na volné noze, OSVČ nebo mikropodniků s cílem překonat omezení plynoucí z jejich velikosti a profesní izolace.

Šetření VÚSPV mezi zaměstnanci také ukázalo, jaké povědomí a zkušenosti mají zaměstnanci s novými formami zaměstnávání. Největší povědomí (67 %) mají čeští zaměstnanci o zaměstnávání ve formě příležitostné práce a s tímto způsobem zaměstnávání mají také nejvíce osobních zkušeností (24 %). Naopak nejméně známý způsob práce je na základě voucheru (10 %), se kterým mělo osobní zkušenost pouze 3 % zaměstnanců.

Povědomí a zkušenost s novými formami zaměstnávání na trhu práce v ČR (%)

 

Zdroj: VÚSPV: Nová formy zaměstnávání v České republice

 

Přečtěte si další podobné články:

Češi objevují výhody home office, většina ji využívá alespoň jednou měsíčně

Většina českých firem očekává v letošním roce růst mezd minimálně o 3 %

Čtyři vlastnosti správně nastaveného firemního mzdového systému

Polovina českých zaměstnanců se cítí v práci přetíženě a unaveně

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Mějte přehled o všech zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

Práce v datech

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000