Budoucnost HR je v digitalizaci, seznamte se s novým pomocníkem všech personalistů softwarovou aplikací HR DRIVE  

16. 03. 2022 / Mzdy a pracovní doba

Online nástroj HR DRIVE propojuje metodiky TREXIMY v oblasti odměňování a motivace zaměstnanců se softwarovými aplikacemi určenými pro personalisty. Rozšiřujeme tím naši klientskou nabídku o praktické nástroje, které můžete jednoduše používat při každodenní práci personalisty.   

Důležitost digitalizace pracovních dokumentů a procesů se projevila v posledních dvou letech covidové pandemie. Naše zkušenosti z trhu napříč obory však ukazují, že řada firem nemá v digitální podobě ani takové základní dokumenty, jako jsou popisy pracovních pozic. „Popisy pracovních pozic jsou ve firmách uchovávány v horším případě v papírové podobě v šanonech, nebo v tom lepším případě v podobě wordovského dokumentu na lokálním počítači,“ uvádí Ing. Pavel Puff, obchodní ředitel společnosti TREXIMA.  

Výrazné zefektivnění pracovních procesů 

Naše zjištění potvrzují také nejrůznější odborné studie, podle nichž patří správa dokumentů mezi nejvíce časově náročné a neefektivní pracovní činností. Zlepšení by přitom mohla firmám přinést právě digitalizace, a to i v dalších činnostech spojených s personální agendou.  

„Chceme firmám v oblasti digitalizace pomoci a výsledkem naší snahy je nový softwarový produkt HR DRIVE. Jedná se o softwarovou aplikaci, kterou klientům nabízíme ve formátu Software as a Service (SaaS),“ vysvětluje Puff. Jednoznačnou výhodou tohoto řešení je úspora nákladů za pořízení softwaru a skutečnost, že klient využívá funkcionalitu softwaru na dálku na hardwaru poskytovatele. Aplikace je přitom nadstavbou nad fungujícím personálním informačním systémem, který klient standardně využívá např. k výpočtu mezd. 

Vybrat si můžete ze tří modulů 

HR DRIVE momentálně nabízí tyto tři moduly, do kterých se uživatel snadno přihlásí přes webový prohlížeč: 

  • Popisy pracovních pozic – nástroj pro vytvoření strukturovaných popisů pracovních pozic a jejich správu. 
  • Analytické hodnocení prací – nástroj pro ocenění hodnoty pracovních pozic a zajištění interní spravedlnosti v odměňování. 
  • Hodnocení pracovní seniority – nástroj pro hodnocení individuální kvality zaměstnanců a určení úrovně jejich pracovní seniority, promítnuté do jejich mzdy.  

Využívat můžete všechny moduly najednou, nebo vybrané moduly samostatně. Součástí modulů je také klientská zóna, která vám umožňuje správu vašeho účtu v softwaru HR DRIVE a jeho případné rozšíření.  

Více informací naleznete na nové produktové webové stránce www.hrdrive.cz. Rádi vám umožníme bezplatné vyzkoušení jednotlivých modulů. Kontaktovat nás můžete na obchod@trexima.cz