Celosvětové úspěchy českých firem. Jednatel společnosti TREXIMA byl jedním z moderátorů konference zaměřené na moderní technologie

03. 10. 2022 / Rozvoj lidských zdrojů

Lidé, technologie, kreativita, tak zněl podtitul konference ZLINTECH 2022, která se konala v září ve Zlíně. Nechyběly na ní špičky z oborů, které měly co říct na téma technologie, digitalizace, robotika a umělá inteligence. V neposlední řadě došlo i na téma kreativity a lidských zdrojů, a to včetně problému nedostatku kvalifikovaných lidí. Blok Průmyslové aplikace moderoval jednatel TREXIMY Jaromír Janoš.

Nové technologie, inovace, slova, která během zhruba hodinové diskuse zazněla několikrát. Po boku Jaromíra Janoše, který byl v roli moderátora, usedli zástupci čtyř firem, které jsou úspěšné na celosvětové úrovni. Stanislav Martinec z KOMA MODULAR, David Pospíšil ze SPURu, Luděk Látal z egoé kovo a Jan Šik z ON Semiconductor Czech Republic. „Byl bych rád, kdybychom dnešní debatu pojali způsobem, že si ukážeme, co se nám tady daří, protože to je inspirativní, “ zahájil diskusi Jaromír Janoš z TREXIMY. „Zároveň bych byl rád, kdybychom se bavili o tom, co se nám moc nedaří, protože když člověk vidí, že se s podobnými problémy potýkají i druzí a jak k řešení přistupují, tak to je inspirace, která může pomoci,“ doplnil.

A přesně v tomto duchu následující rozhovory probíhaly. Na základě zkušeností s různými produkty a projekty, s různými názory nacházeli účastníci společnou řeč v tom, že je třeba se odlišit a nebát se přijímat výzvy. Diskuse se od technologií, digitalizace a jejímu souběžnému působení se zelenou politikou dostala až k nedostatku lidí, zejména těch kvalifikovaných.

„Z analýz, které jsme dělali v TREXIMĚ, vyplývá, že manažeři firem nedostatek kvalifikovaných lidí vnímají jako největší brzdu svého dalšího rozvoje,“ uvedl poslední téma debaty Janoš, problémy s nedostatkem zaměstnanců potvrdili všichni zúčastnění. Přestože se jejich pohled někdy lišil, shodli se na tom, že je třeba pružnost. Někteří lidé mají rádi své jistoty, ale doba žádá opak, být schopný se adaptovat. Úspěšní zaměstnavatelé, kteří na konferenci k tématu hovořili, věří, že mezi lidmi jsou velké talenty, ale je třeba hledat. Zároveň přiznali, že to není snadné. Je nezbytné zaměstnávat takové lidi, kteří mají chuť, zájem se vzdělávat a hledat si informace. Úkolem manažera je pak takové lidi stavět tam, kde se mohou nejvíce rozvinout. Zazněla i rada hledat lidi, kteří mají dobré základy a na problém (i otázku na pohovoru), na který ani nemohou znát odpověď, dokážou reagovat flexibilně a jít v řešení do hloubky. Takové lidi je třeba vyhledávat.