České firmy potřebují zvýšit investice do výzkumu a vývoje nových technologií

24. 01. 2019 / Trh práce a vzdělání

České firmy investují do výzkumu a inovací dvakrát méně než firmy se zahraničními vlastníky. Českému průmyslu přitom inovace, rozvoj nových technologií a zaměření na výzkum zoufale chybí, což nám brání v rozvoji průmyslu k produkci s přidanou hodnotou. Uvádí to analýza Technologického centra AV ČR pro Svaz průmyslu a dopravy.

„Přístup firem k novým znalostem je jedním ze stěžejních faktorů inovačního procesu. Důležitý je jak přístup ke znalostem skrze technologickou spolupráci s ostatními firmami, tak také interakce s poskytovateli znalostí jako jsou výzkumné instituce a vysoké školy,“ uvádí analýza Potenciál růstu soukromých investic ve výzkumu, vývoji a inovacích mající vliv na strukturu ekonomiky, zaměstnanost a veřejné rozpočty vytvořená Technologickým centrem AV ČR pro potřeby Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Podle analýzy výdaje podnikového sektoru v ČR na výzkum a vývoj rostou a v roce 2016 dosáhly 48,2 miliardy korun. Nejvíce peněz však do výzkumu investují podniky v zahraničním vlastnictví a od roku 2011 se rozdíl ve výdajích na výzkum a vývoj mezi domácími podniky a firmami v zahraničním vlastnictví zvyšuje. V roce 2016 tak firmy se zahraničním vlastníkem utratily přes 30 miliard korun, což bylo dvakrát více než na výzkum vydaly domácí podniky.

Nárůst investic do výzkumu a vývoje v příštích pěti letech navíc předpokládá pouze okolo 40 % oslovených domácích podniků. Tento vývoj v období celkového růstu ekonomiky je podle autorů analýzy negativním signálem o nevyužitém potenciálu. Možné důvody, proč české firmy tolik neinvestují do výzkumu, ukázalo setření mezi firmami.

Málo kvalifikovaných pracovníků a složitá administrativa

Omezená dostupnost kvalifikovaných pracovníků patří mezi nejvýznamnější překážky rozvoje výzkumných a inovačních aktivit českých podniků. Investice do rozvoje výzkumných kapacit veřejného sektoru realizované v minulých letech mohou navíc způsobovat odliv některých vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří by se jinak na technologickém výzkumu v soukromých firmách mohli podílet.

Další významnou zátěží jsou podle výsledků šetření náročné administrativní podmínky kladené na soukromé podnikatele. Většina oslovených podnikatelů navíc pociťuje zvyšování administrativní zátěže ve spojitosti s podporou výzkumných a inovačních aktivit. Zejména je tím myšlen složitý a nepřehledný systém poskytování dotací, rozdílné požadavky a podmínky jednotlivých poskytovatelů a nejednoznačný výklad pravidel daňových odpočtů.

Přestože výsledky analýzy ukazují, že se spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi v posledních letech rozšiřuje, je tato forma mezioborové spolupráce doposud také omezená. Současně je v České republice málo rozvinutá výzkumná spolupráce mezi jednotlivými firmami.  

Potenciál pro růst soukromých investic do veřejného výzkumu je přitom podle analýzy zejména v oborech se silnou výzkumnou základnou, inovačními kapacitami podniků a existujícími vazbami. Mezi tyto obory patří strojírenství, materiálový výzkum, elektronika a elektrotechnika. Potenciál pro výzkum je také v oblasti energetiky a průmyslové chemie.

Zdroj: Vedaavyzkum.czTechnologické centrum AV ČR