Česko má nejnižší míru příjmové nerovnosti mezi zeměmi EU

31. 07. 2019 / Mzdy a pracovní doba

Způsob rozdělení příjmů a celkového bohatství v jednotlivých zemí EU určuje, jaký mají občané přístup ke zboží a službám produkovaným v rámci národní ekonomiky. V Česku je tento poměr mezi zeměmi EU nejnižší.

Hlavním ukazatelem příjmových nerovností je poměr celkového příjmu přijatého 20 % nejbohatší populace s příjmem 20 % nejchudší populace (měřeno dle skutečného příjmu). To je potom označeno jako podíl kvintilů, který je v zemích EU průměrně 5,1 a čím je kvintil vyšší, tím se zvyšuje příjmová nerovnost v dané zemi.

Nejnižší příjmová nerovnost je tak v Česku a Slovinsku (shodně 3,1), Finsku, Slovensku (shodně 3,5) a Belgii (3,8). Nejvyšší příjmová nerovnost mezi obyvateli je v Bulharsku (8,2) a vyšší příjmová nerovnost (nad 6 kvintilů) byla zaznamenána v Řecku (6,1), Lotyšsku (6,3), Rumunsku (6,5), Španělsku (6,6) a Litvě (7,3).

Zdroj: EUROSTAT