Česko má nejvyšší průměrný počet žáků na učitele ve třídě

18. 09. 2020 / Trh práce a vzdělání

Průměrný počet žáků na jednoho učitele na základním stupni byl v roce 2018 v EU 13,6. Tento počet se snížil z 14,3 v roce 2017. Česko přitom patří k zemím s nejvyšším průměrným počtem žáků ve třídě na jednoho učitele, a to 19,2.

Hůře už je na tom jenom Rumunsko s 19,5 žáka na jednoho učitele a stejný počet žáků jako u nás mají ve Francii. Ještě více žáků v jedné třídě má však Velká Británie (19,9), která již není počítána do průměru zemí EU.

Nejméně žáků ve třídě na jednoho učitele najdeme potom v Lucembursku (9), Řecku (9,2) a v Polsku (9,5).

V roce 2018 docházelo v zemích EU do tříd na základním stupni 24,5 milionu dětí a na základních školách učilo 1,8 milionu učitelů. Průměrný počet žáků na jednoho učitele je potom počítán z docházejících žáků a počtu učitelů, kteří na těchto školách na plný úvazek učí.

Zdroj: Eurostat