Česko patří k zemím s nejnižším podílem zkrácených úvazků v zemích EU

06. 07. 2019 / Trh práce a vzdělání

V roce 2018 pracovalo na zkrácený pracovní úvazek 19 % občanů Evropské unie ve věku 20 – 64let. Podíl zkrácených úvazků na evropském trhu práce se dlouhodobě nemění a zůstává od roku 2012 na 19 %. Česká republika přitom patří k zemím v EU, ve kterých na zkrácené úvazky pracuje nejméně zaměstnanců.

Nejvíce zaměstnanců využívá možnost práce na zkrácený úvazek v Nizozemsku (47 %), v Rakousku (28 %) a v Německu (27 %). Pod 5 % zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek potom najdeme v Bulharsku (2 %), v Maďarsku (4 %), na Slovensku a v Chorvatsku (5 %). V Česku pracuje na zkrácený úvazek pouze 6 % zaměstnanců.

Ve všech zemích EU byl zaznamenán větší poměr žen zaměstnaných na zkrácený úvazek. Průměrně tak pracuje 31 % Evropanek na zkrácený úvazek a 8 % Evropanů. Za tímto velkým rozdílem zřejmě stojí skutečnost, že ženy využívají zkrácené úvazky více z důvodu péče o děti.

Zdroj: EUROSTAT