Distanční výuka je pro české žáky základních škol náročná a nebaví je

25. 01. 2021 / Trh práce a vzdělání

V polovině března 2021 to bude rok od prvního plošného uzavření českých škol v rámci opatření proti šíření epidemie koronaviru. Z výsledků šetření TREXIMY vyplývá, že distanční výuka více než polovinu oslovených žáků nebaví a je pro ně náročnější než běžná školní docházka.

Pro žáky základních škol, které již téměř rok fungují převážně v režimu distanční výuky, byla tato změna ze začátku možná vítaným prodloužením jarních prázdnin. S postupem času se však museli žáci, učitelé i jejich rodiče vypořádat s přechodem na realitu dlouhodobé domácí výuky, která má své limity.

Na konci roku 2020 jsme se proto zeptali 557 žáků ze 32 základních škol na jejich názory a zkušenosti s distanční výukou. V našem dotazníkovém šetření se ukázalo, že více než polovina z dotazovaných žáků (55 %) považuje distanční formy výuky ve srovnání s klasickou školní výukou za náročnější. Čtvrtina žáků (27 %) ji hodnotí jako méně náročnou než běžnou školní výuku a pro 18 % žáků je srovnatelně náročná.

Žáků jsme se také zeptali, jak je distanční výuka ve srovnání s klasickou školní docházkou baví. Velká část žáků (59 %) odpověděla, že je tato forma výuky baví méně než výuka ve škole. Třetina žáků (31 %) uvedla, že je domácí výuka baví naopak více a 10 % žáků nevidí v různých způsobech výuky rozdíl.

Pokud vás zajímají další zkušenosti žáků a základních a studentů středních škol nejen s distanční výukou, rádi vám je pomůžeme zjistit. Máme zkušenosti z realizací průzkumů zaměřených na profesní orientaci, kariérové poradenství a hodnocení studovaných škol v devíti krajích napříč ČR, ve kterých jsme posbírali a vyhodnotili názory od téměř 50 000 žáků z více než 800 středních a základních škol.

Pro více informací o možnosti realizace průzkumu nás kontaktujte.