Distanční výuka přináší českým žákům více volného času, ale také horší přístup k informacím

10. 02. 2021 / Trh práce a vzdělání

Čeští žáci a studenti již získali téměř roční zkušenost s distančním vzděláváním. V důsledku pandemie koronaviru se většina českých dětí školou povinných vzdělává převážně v domácím prostředí formou internetových nástrojů nebo jiného typu vzdálené komunikace se školou. Jaké výhody, nebo naopak nevýhody tento způsob vzdělávání žákům základních škol přináší?

Koronavirová pandemie výrazně změnila naše každodenní životy a jestli něco změnila opravdu radikálně, tak způsob českého vzdělávání. Zeptali jsme se proto557 žáků ze 32 základních škol, jaké klady a zápory pro ně má způsob domácího neboli distančního vzdělávání.

Z výsledků našeho šetření, které se uskutečnilo na konci roku 2020, vyplynulo, že nejčastěji uváděnou výhodou (32 % z dotazovaných) je více volného času, který díky domácí výuce žáci získali. Čeští žáci dále oceňují možnost lépe si plánovat svůj denní program (29 %) a skutečnost, že nemusí cestovat do školy (13 %). Minimum z nich (3 %) potom oceňuje, že se nemusí tolik učit a 14 % uvádí, že jim distanční výuka žádnou výhodu nepřináší.

Tím se dostáváme k negativům domácí výuky vnímanými mezi dotazovanými žáky. Jako nevýhody vnímají omezenou možnost konzultace probírané látky s učitelem (34 %), horší přístup k informacím (26 %), omezenou možnost odborné praxe (7 %), špatné podmínky pro domácí výuku (6 %) a špatné technické vybavení (4 %). Žádný problém s domácí výukou potom uvedlo 12 % žáků.

Zajímá vás, jak vnímají distanční výuku nebo stav vzdělávacího systému žáci ve vašem kraji? Pomůžeme vám to zjistit. Máme zkušenosti z realizací průzkumů zaměřených na profesní orientaci, kariérové poradenství, hodnocení studia a studovaných škol v devíti krajích napříč ČR, ve kterých jsme posbírali a vyhodnotili názory od téměř 50 000 žáků z více než 800 středních a základních škol.

Kontaktujte nás a rádi vám o realizaci průzkumu mezi žáky a studenty českých škol řekneme více.