Do 20 let zanikne 14 % pracovních míst, Evropané nejsou na digitální transformaci připraveni

15. 05. 2019 / Trh práce a vzdělání

Téměř polovině pracovních míst v Evropě hrozí do 20 let zánik nebo radikální přetvoření. Podle nové zprávy Organizace pro hospodářskou politiku a rozvoj (OECD) zanikne do 20 let v důsledku robotizace 14 % pracovních míst a téměř 32 % čeká radikální proměna. Mnoho lidí také není na digitální transformaci vybaveno nutnými znalostmi.

OECD ve svém výhledu zaměstnanosti uvádí, že šest z deseti zaměstnanců nemá dostatečné znalosti pro práci s počítačem, a někteří dokonce nikdy s počítačem ani nepracovali. Přitom v letech 2005–2016 bylo 40 % nově vzniklých pracovních míst právě v digitálním sektoru.

Organizace varuje, že při zrychleném technologickém pokroku, kdy technologie mění ráz lidské práce a někdy jsou lidé zcela nahrazování roboty nebo je jejich práce zadávána externím dodavatelům, hrozí ztráta práce a sociálního statutu zejména těmto skupinám:

  • mladým lidem s nedostatečnou pracovní kvalifikací,
  • ženám,
  • pracovníkům se zkrácenými úvazky,
  • brigádníkům bez řádné smlouvy a
  • zaměstnancům na dobu určitou závislým pouze na jednom zaměstnavateli.

„Potřebujeme nastavit efektivní systém dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců a zajištění příležitostí pro zaměstnance s nižší kvalifikací, kteří jsou nejvíce ohroženi automatizací,“ uvádí Angel Gurría, generální tajemník OECD.

Mezi země nejvíce ohrožené automatizací patří Slovensko, kde je ve vysokém ohrožení 33,6 % pracovních míst, což znamená, že tato místa v důsledku automatizace pravděpodobně zaniknou, a ve významném ohrožení 30,6 % míst, tato místa budou automatizací radikálně přeměně. Dále následuje Litva s 21 % vysoce ohrožených pracovních míst a 41,9 % významně ohrožených míst a Turecko s 16,4 % vysoce ohrožených pracovních míst a 43,1 % významně ohrožených pracovních míst.

Zdroj grafu: OECD

V České republice je automatizací vysoce ohroženo 15,5 % pracovních míst a významně ohroženo 31,2 % míst. Průměr zemí OECD je potom již zmíněných 14 % pracovních míst, které automatizací zřejmě zaniknou a 31,6 % pracovních míst projde radikální poměnou.

Zdroj: OECD