Dotazník C&B Data Monitoru společnosti TREXIMA bude spuštěn už příští týden

09. 09. 2022 / Mzdy a pracovní doba

Kompletní přehled o vývoji mezd ve více než čtyřech tisících firmách i pohled do budoucnosti založený na datech z dotazníku zodpovězeného firmami napříč regiony, obory a velikostmi, to je C&B Data Monitor. A právě zmíněný dotazník už je připravený ve společnosti TREXIMA, dostupný pro firmy bude příští týden.

Více než týden, od 14. 9. 2022 do 30. 9. 2022, budou mít firmy na to, aby se zapojily do průzkumu v oblasti mezd a benefitů. Co jim vyplnění dotazníku přinese? Budou mít jako první přístup k výsledkům C&B Data Monitoru, a kromě toho budou jejich zástupci pozváni na online prezentaci výsledků.   

Jak dlouho vyplňování dotazníku zabere? Zhruba dvě minuty. Zodpovíte šest krátkých otázek týkajících se mezd a čtyři na téma benefity.

Kdo by měl dotazník vyplnit? Ten, kdo zodpovídá za oblast odměňování a benefitů, za celou personalistiku nebo za finance, případně majitel či majitelka firmy. C&B Data Monitor bude každoročně přinášet data o mzdách a benefitech v moderní podobě Power BI. Přinese informace o vývoji mezd za první polovinu roku, zároveň ale také o tom, co firmy plánují v následujícím roce v oblasti odměňování a benefitů.