Efektivní systém odměňování i legislativa. V dubnu začíná první modul Akademie odměňování

13. 04. 2023 / Mzdy a pracovní doba

„Odměňování bude fungovat jen tehdy, bude-li vytvořen systém, který bude dodržován,“ říká ke strategii odměňování Hana Kohoutová, která v prvním modulu Akademie odměňování účastníky seznámí s klíčovými pilíři strategie i rolemi personalistů a managementu v jejím nastavování.

„Mzdy jsou zásadní nákladovou položkou, je ale potřeba se ně dívat nejen jako na náklad, ale jako na investici, a tak k nim i přistupovat,“ doplňuje Hana Kohoutová, ředitelka podnikového poradenství TREXIMY. 

„Aby firma byla připravená a mohla mít dobrý mzdový systém, musí ho mít v souladu s legislativou,“ vysvětluje Jana Bršťáková, lektorka Akademie odměňování.  V prvním modulu Akademie, který začíná už 25. dubna, se bude zabývat na jedné straně legislativním rámcem odměňování. „Legislativa nám dává hlavní pravidla, která musíme dodržovat, ať už česká nebo připravovaná evropská. V obou případech se budeme zabývat tím, jaký dopad to má na odměňování a systémy odměňování ve firmách, na co si firmy mají dávat pozor a jak reagují inspektoráty práce na některá zjištění,“ doplňuje Jana Bršťáková z TREXIMY. Na druhé straně si představíme základní principy a funkce mzdového systému v souladu s aktuálními trendy napříč různými skupinami hospodářských odvětví.

Na téma legislativního rámce bude mluvit i první host Akademie odměňování, kterým je advokát a majitel advokátní kanceláře BOROVEC LEGAL advokátní kancelář s.r.o. specializující se mimo jiné na pracovní právo JUDr. David Borovec, protože znalost pracovního práva je nezbytná pro každého, kdo se věnuje personálnímu řízení, ať už jako personalista, HR manažer nebo personální konzultant. Ovlivňuje mnoho aspektů personální práce od výběru zaměstnanců, přes uzavírání pracovních smluv až po řešení pracovních sporů. A právě proto organizátoři Akademie odměňování oslovili Davida Borovce, který je špičkou v oboru. Díky němu účastníci Akademie odměňování získají hlubší povědomí o právních předpisech, které ovlivňují nastavení odměňování.

Na Akademii odměňování se ještě stále můžete přihlásit. Vyberte si celý vzdělávací program, nebo jen dílčí moduly, které vás zajímají nejvíce.