Ekonomická krize nezasáhne všechny zaměstnance stejně, nejvíce ohroženy jsou ženy a mladí lidé

22. 07. 2020 / Trh práce a vzdělání

OECD vydala zprávu k současné situaci na trhu práce způsobené koronavirovou pandemií. Podle této zprávy jsou nezaměstnaností a možným propadem do chudoby lidé na trhu práce ohroženi nerovnoměrně. Vlády by tak měly udělat vše pro to, aby krizi trhu práce včas zastavily a zabránily tomu, aby se z ní stala krize sociální.

Výhled OECD v oblasti nezaměstnanosti není příliš pozitivní. Průměrná míra nezaměstnanosti by měla do roku 2020 dosáhnout v zemích OECD na 10 %, ve srovnání s rokem 2019, kdy byla na 5,3 % a pokud by přišla i druhá vlna pandemie může se zvýšit až na 12 %. Ozdravení trhu práce se nepředpokládá dříve než po roce 2021.

Skupiny ohrožené na trhu práce – ženy, mladí lidé a pracující na částečné úvazky

Koronavirová krize přitom nedopadá na všechny pracovníky stejně. Mezi nejohroženější skupiny vystavené riziku nezaměstnanosti a chudoby patří zejména mladí lidé a ženy. Důvodem je, že často vykonávají hůře zabezpečené a méně kvalifikované profese. Navíc pracují spíše v odvětvích více zasažených krizí, jako je turismus a pohostinství. V Česku pro představu vzrostla nezaměstnanost žen od února tohoto roku o 0,3 p. b. na 2,6 % a u mladých lidí se zvýšila míra nezaměstnanosti o 1,6 p. b. na 7,2 %.

Rizikovou skupinou jsou také lidé pracující na částečné úvazky, brigádní zaměstnanecké poměry nebo ti, kteří pracují na živnost a 40-50 % jejich příjmů pochází z nejvíce zasažených odvětví ekonomiky.

Vlády by měly podporovat udržení životaschopných pracovních míst

OECD oceňuje kroky, které vlády v podpoře zaměstnanosti během pandemie podnikly, a to například v podobě finanční podpory pro firmy k překlenutí rizikového období a udržení zaměstnanců nebo přijetí opatření pomáhajících rodinám udržet si bydlení i během platební neschopnosti.

Analýza rovněž poukazuje na potřebu zavedení a udržení dalších forem podpory. Vyzývá vlády k pomoci potřebným lidem, a povzbuzování firem k využívání dotačních programů určených na udržení životaschopných pracovních míst. Vládní opatření by také měla pomoci zajistit, aby firmy správně využívaly dotační podporu na udržení nebo vytvoření nových pracovních míst, rekvalifikaci zaměstnanců a jejich udržení v práci.

Státní ekonomiky by však podle OECD také měly zvyšovat odolnost trhu práce investováním do lidských zdrojů, zdraví a životního prostředí.

Zdroj: OECD