ESRS standardy jsou novou cestou (nefinančního) reportingu

22. 05. 2023 / ESG

Co mají zkratky ESG, GRI, TCFD, ESRS společného? Všechny se týkají udržitelnosti. Máte problém se v nich vyznat? Soustřeďte se na to nejdůležitější.  

Zkratka ESG vychází z anglického „environmental, social, and governance“ a znamená zodpovědné a udržitelné chování firem ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení firem. Poslední roky a měsíce ukazují, že se ESG stává realitou pro stále více firem a významně ovlivní budoucnost podnikání.

Zbývající tři zkratky jsou označením standardů, které dávají ESG legislativní a měřitelný rámec.

GRI jsou dnes ještě stále nejčastěji používané mezinárodní reportovací standardy v souvislosti s udržitelností.  TCFD standardy zohledňují finanční informace související s klimatem. ESRS jsou relativně nové a kombinují v sobě metodiku obou předchozích. Mají ambici být komplexním standardizačním systémem, který klade důraz na vzájemnou závislost mezi sociálními, environmentálními dopady a dopady na řízení, tedy kompletním ESG. 

 „Jak zejména Evropa a Evropská unie přistupuje k tématu udržitelnosti stále odpovědněji, propracovaněji a systematičtěji, tak vznikla iniciativa na vytvoření evropských standardů pro reportování o udržitelnosti. Standardů, které v sobě kombinují reporting finančních dopadů i dopadů společnosti na okolí (tzv. princip dvojí významnosti),“ vysvětluje David Dušánek, poradce v oblasti ESG vznik standardů ESRS. „Je to nová cesta, na kterou už dnes společnosti nastupují a začínají podle těchto standardů reportovat. Důležitá je také kompatibilita těchto standardů s dalšími certifikačními systémy,“ doplňuje Dušánek.

ESRS obsahují více než 80 standardů. Překvapilo vás tak vysoké číslo? „Spoustu věcí určitě děláte a potřebujete je jenom orámovat, nebo systematicky zařadit. Na základě analýzy materiality zjistíte, která témata jsou pro aktivity vaší společnosti klíčová, a tedy které standardy budete vykazovat povinně a které pouze dobrovolně,“ uklidňuje zástupce firem poradkyně TREXIMY Kristýna Mikulcová. „Nebojte se, že bude potřeba hned všechno převrátit naruby, ale buďte připraveni,“ doplňuje.

Do aktivit spadajících pod ESG patří například šetrné hospodaření s vodou, snižování uhlíkové stopy, ale také péče o vlastní zaměstnance a jejich motivace, rovné odměňování i podpora místních komunit. V oblasti governance mohou být příkladem opatření proti korupci nebo nastavení dodavatelských vztahů.

„Je samozřejmě skvělé, pokud u vás aktivity CSR či ESG už probíhají, ať už je to spolupráce s místním fotbalovým klubem, příspěvek na charitu, péče o vaše zaměstnance, máte přehled o uhlíkové stopě vašich produktů nebo třeba bezpapírovou kancelář. Všechny tyhle věci by ale měly mít nějaký koncept. Radíme upravit je do takové podoby, aby pro vás bylo snadné získat data využitelná pro reportování dle daných legislativních požadavků.“ vysvětluje Kristýna část problematiky. „Například v hloubkové analýze sbíráme data, zjišťujeme, co už děláte, pomůžeme vám určit vaše klíčová témata a diskutovat o tom s vašimi stakeholdery a následně zařadit témata do konkrétních standardů,“ doplňuje.

Dle poradců je ESG třeba vnímat jako konkurenční výhodu. Firma, která udržitelnost začne řešit alespoň na úrovni základního reportu je lépe čitelná a transparentní pro zaměstnance i pro veřejnost, dodavatele i obchodní partnery.  Velmi významná je také následná úspora nákladů i zefektivnění fungování firmy.