Hodnocení pracovní seniority. Vypadá komplikovaně, s dobrým poradcem a vhodnou aplikací ho ale zvládnete

15. 06. 2022 / Mzdy a pracovní doba

Jak hodnotit individuální kvalitu člověka, a přitom dodržovat rovný přístup k odměňování a nediskriminovat? Zaměřte se na jeho pracovní senioritu.

Ekonomická hodnota zaměstnance je dána hodnotou vykonávané pracovní pozice, která odráží její složitost a odpovědnosti. Zohledněna by měla být také individuální kvalita člověka (jeho pracovní seniorita). Rozdílnou mzdu, nebo plat můžete zaměstnancům na stejné pracovní pozici dát, pokud je zhodnotíte objektivně. Tím je stimulujete k výkonu a k trvalému zlepšování kompetencí, a to je pro každou firmu žádoucí.

Webová aplikace HR DRIVE, která je nyní k vyzkoušení zdarma, vám s tím pomůže.

HR DRIVE pro hodnocení pracovní seniority využívá metodiku, při které u zaměstnanců hodnotíte jejich znalosti, dovednosti a jejich samostatnost.  Tato tři kritéria rozřadíte do čtyř úrovní. Tak můžete vytvořit 64 různých kombinací, které odpovídají senioritě S1, S2, S3, nebo S4.  A právě s přiřazením kombinací k senioritě aplikace pracuje. Navíc obsahuje algoritmus, který hlídá nelogičnost některých kombinací, například člověk nemůže mít nadprůměrně samostatný výkon, pokud nemá dostatečné znalosti a dovednosti.

V aplikaci snadno rozlišíte role administrátora, hodnoceného, hodnotitele i schvalovatele, každý dostane taková oprávnění, která jeho role vyžaduje. Výhodou metody a aplikace je, že hodnotitele nezatěžuje rozsáhlým souborem hodnotících kritérií, správa struktury hodnotitelů a hodnocených je přehledná a umožňuje tiskové sestavy ve formátu MS Excel a rozhraní pro automatické napojení na personální systém.

Nebojte se ocenit přínos zaměstnance ve vztahu k jeho pracovní pozici při pravidelném i mimořádném hodnocení zaměstnanců. Modul pro hodnocení pracovní seniority aplikace HR DRIVE slouží právě k tomu.