Jak byli studenti a rodiče spokojeni s distanční výukou? Odpovědi získáte pomocí dotazníkového centra

15. 07. 2020 / Naše projekty

Vysoké, střední i základní školy čím dál častěji využívají formu dotazníků k získání zpětné vazby od studentů a žáků na kvalitu výuky, výkon učitelů i pro získání představy o jejich kariérních preferencích. Zpětnou vazbu od studentů může nyní získat každá škola prostřednictvím Dotazníkového centra společnosti TREXIMA.

Studenti i žáci jsou v každodenním kontaktu s digitálními technologii a své mobilní telefony nedávají téměř z ruky. Školy toho mohou využít a získat zpětnou vazbu na svou činnost nebo zjistit, jaké kariérní plány a preference jejich budoucí absolventi mají. V současné situaci mohou školy také získat zpětnou vazbu na průběh distanční výuky během koronavirové karantény jak od studentů, tak od rodičů a jejich zákonných zástupců. Pomohou jim k tomu online dotazníky dostupné z počítačů, tabletů i mobilních telefonů.

Vyplnění dotazníku zabere studentům nebo žákům pár minut a škola získá jedinečnou a ceněnou zpětnou vazbu i představu o tom, kam jejich studenti po ukončení studia kariérně směřují. „Dotazníky připravujeme na míru zadavateli, škola si tak může zvolit, jaké otázky, na jaké téma a v jaké formě studentům rozešle. Vybrat si také může vizuální řešení dotazníků, aby studenty k vyplnění dotazníku motivovala,“ vysvětluje Jiří Skopal, který má ve společnosti TREXIMA na starosti vedení IT oddělení, jenž se programováním online dotazníků zabývá.

Data jsou školám dodávána buď v původní formě, formou analytické zprávy nebo v podobě interaktivně analytických sestav v nástroji Power BI. Školy i jejich provozovatelé získají exaktní data o stavu vzdělávání v okrese i celém kraji. „Prostřednictvím dotazníkového centra jsme realizovali například výzkum pro Zlínský kraj na téma kariérního směřování absolventů středních škol v kraji a jejich spokojenosti s výukou na školách,“ doplňuje Skopal.

Dotazníkové centrum využil pro interní průzkum také Svaz průmyslu a dopravy ČR a s přizpůsobeným prostředím dotazníkového centra se mohou setkat také náhodně vybrané domácnosti do výzkumného projektu Život v regionech.

Získali byste rádi zpětnou vazbu od studentů vaší školy nebo rovnou v celém kraji? Kontaktujte nás.

Více informací najdete na stránkách Dotazníkového centra.