Jak funguje spolupráce mezi českými firmami a školami? Ukazuje projekt SENSE

11. 10. 2019 / Naše projekty

Možnosti spolupráce mezi firmami a školami v rámci odborné přípravy žáků a v jejich podpoře volby technicky zaměřené kariéry v českých podmínkách jsme představili zahraničním partnerům projektu SENSE (The Shaping, Enhancing and Nurturing STEM in Europe), jehož je společnosti TREXIMA partnerem. Prezentace výstupů se uskutečnila v rámci třídenní vzdělávací akce, kterou jsme zorganizovali a partnerům z dalších evropských zemích jsme ukázali fungování spolupráce firem se školami také v praxi.  

Zástupci projektu z Itálie, Rumunska, Irska, Česka, Velké Británie a Kypru měli během tří dnů v první polovině října možnost zjistit, jak v České republice funguje spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a soukromými firmami při poskytování odborného vzdělávání a přípravy. „V rámci teoretické části školení jsme se zaměřili zejména na realizaci praktického vyučování na skutečných podnikových pracovištích. Účastníkům semináře jsme vysvětlili, jaké podmínky musí podniky splňovat, aby praktickou přípravu mohly nabízet a ukázali jsme také nejzajímavější české příklady podpory technického a kreativního myšlení, volby tzv. STEM kariéry a podpory dívek v technických oborech,“ uvedl Marcel Navrátil, projektový manažer projektu SENSE ze společnosti TREXIMA.

Pro lepší pochopení českého kontextu vysvětlili prezentující zahraničním partnerům celé fungování českého systému odborného vzdělávání a přípravy a jeho odlišnosti od jiných modelů využívaných v Evropě.

Bezesporu nejzajímavější částí vzdělávací akce byla návštěva  Střední školy nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem a jejího partnerského podniku TON a.s., kde se vyrábí židle s celosvětovým ohlasem. „V rámci exkurze měli zahraniční návštěvníci jedinečnou možnost vidět na vlastní oči praktické fungování toho, co jsme jim v teoretické rovině popisovali. Sledovat mistry svého řemesla při výrobě ohýbaných židlích TON bylo zážitkem nejen pro zahraniční kolegy, ale i pro nás, zástupce České republiky v projektu SENSE,“ uvedl Navrátil.  

Z praxe zpět do školy se vrátili účastníci školení v závěrečné exkurzi do Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde navštívili místní laboratoře a diskutovali zde se zástupci školy o nabídce aktivit univerzity pro střední školy a podpoře technického a přírodovědného vzdělávání u dětí.

Projekt „Shaping, Enhancing and Nurturing STEM in Europe“ (SENSE) je financován z prostředků programu Erasmus+ a jeho hlavním partnerem je Zlínský kraj.