Jak nalákat mladé lidi ke studiu přírodovědných a technických oborů?

16. 05. 2019 / Naše projekty

Na začátku dubna se zástupci naší společnosti zúčastnili zahraničního školení s názvem „Noví STEM podporovatelé“.  Kolegové zapojení do projektu SENSE (The Shaping, Enhancing and Nurturing STEM in Europe Project) strávili 3 dny na školení v městě Newcastle-under-Lyme v Anglii.

Školení proběhlo v areálu kampusu Keele Univerzity a program byl koncipován velmi prakticky. Účastníci se dozvěděli, kdo se může stát STEM ambasadorem a jak je ve Velké Británii zajištěna podpora STEM ambasadorům, např. v oblasti plánování, přípravy, realizace i technického zabezpečení lekcí ve školách. Součástí školení byly zajímavé prezentace od zástupců lokálních iniciativ podporujících zapojení mladých lidí, obzvláště dívek, do technických a přírodovědných oborů, např. Staffordshire STEM CentreWomen Leading in AI nebo Wise People like Me  

Jednotliví partneři z Itálie, Rumunska, Irska, České republiky a Kypru si také připravili pro delegáty zajímavé výukové aktivity zaměřené na podporu technického a přírodovědného vzdělání. Zajímavou zkušeností byla i možnost vyzkoušet si v menších skupinkách hru vyvinutou lektory Keele Univerzity za účelem rozvoje týmové spolupráce studentů medicínských oborů připravujících se na výkon těchto profesí: lékař, fyzioterapeut, farmaceut, zdravotní sestra či psycholog.

Součástí 3denního školení byla také exkurze Newcastle College, jejíž nabídka studia, vybavenost i prakticky orientovaný způsob výuky účastníky velmi zaujal. Škola disponuje také LEGO ateliérem, tzv. inovačním vzdělávacím studiem vybaveným legem, počítači a dalšími materiály, které rozvíjí technické a kreativní myšlení a vede k praktickému řešení problémů prostřednictvím LEGO komponent.

Tématem příštího projektového školení bude spolupráce odborných škol a firem v počátečním odborném vzdělávání. Školení se uskuteční v říjnu ve Zlíně a jeho průběh zajistí společnost TREXIMA.

Projekt „Shaping, Enhancing and Nurturing STEM in Europe“ (SENSE) je financován z prostředků programu Erasmus+ a jeho hlavním partnerem je Zlínský kraj.