Jak se daří pracovním agenturám na českém trhu práce?

16. 01. 2021 / Trh práce a vzdělání

Na českém trhu práce působí velký počet pracovních agentur, přičemž významnou část trhu zaujímá pouze malý počet klíčových a velkých agenturních zaměstnavatelů.  

Vyplývá to z výsledků studie s názvem Analytická studie agentur práce a využívání agenturního zaměstnávání v ČR, která vznikla pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy České republiky

Agenturám práce bylo k polovině roku 2019 vydáno téměř 4 tisíce platných povolení, což se týkalo více než 2 tisíc firem. Dle odvětví lze sledovat nejvyšší podíl agenturních zaměstnanců na celkovém počtu zaměstnanců v průmyslu a stavebnictví. Podíl agenturních zaměstnanců na celkovém počtu zaměstnanců je dle EUROSTATU 1,1 % u žen a 1,3 % u mužů.

Polovinu agenturních zaměstnanců tvoří cizinci

Agenturní pracovníci rovněž tvoří na trhu práce specifickou skupinu. Často vykonávají nízkokvalifikované profese s nízkým výdělkem. Zhruba polovinu agenturních zaměstnanců tvoří občané jiných států a podíl zaměstnanců ze třetích zemí v posledních letech roste. Velcí agenturní zaměstnavatelé se specializují na zaměstnávání Čechů, občanů EU a Švýcarska. Naopak malé agentury práce jsou specialisty na agenturní zaměstnávání cizinců ze třetích zemí.

Mezi nejčastějšími agenturními zaměstnanci s cizí státní příslušností jsou potom Poláci, Slováci, Bulhaři a zaměstnanci z Ukrajiny a Rumunska. Mezi skupinami pracovníků podle státního občanství rovněž existují rozdíly v úrovni odměňování. Nejvyšší výdělky pozorujeme u Poláků, Bulharů a Čechů. Naopak menší mzdu pobírají agenturní zaměstnanci ze Slovenska a Ukrajiny.Celá studie Analytická studie agentur práce a využívání agenturního zaměstnávání v ČR je k dispozici zde.