Jak se projevil covid na českém trhu práce? Firmy změnily přístup k práci z domu a virus zkomplikoval nábor

27. 06. 2021 / HR monitor

Rozměr dopadů koronavirové pandemie na české firmy a jejich zaměstnance jsme se pokoušeli zjistit v další vlně dotazníkového šetření HR Monitor. A jak to dopadlo?

„Za nejdůležitější zjištění považujeme, že pouze 3,4 % respondentů našeho výzkumu uvedlo, že covid výrazně ovlivnil odměňování v jejich společnosti v roce 2021,“ říká Ing. Hana Kohoutová, ředitelka úseku Podnikové poradenství ve společnosti TREXIMA. To lze vzhledem k různým předpovědím a prognózám považovat za úspěch.

Výzkum, kterého se zúčastnilo 280 respondentů, se také zabýval vlivem pandemie na postoj firem k práci z domova. Nepřekvapivě se přístup k home office během pandemie změnil u 34,7 % respondentů výrazně a u 29,4 % částečně. „Znamená to, že více než 60 % firem musela přehodnotit svůj dosavadní přístup k možnosti zaměstnanců pracovat z domu. Zajímavé také je, jak přesně se tento jejich přístup změnil, což jsem v rámci výzkumu také zjišťovali,“ doplňuje Kohoutová.

Například 16,5 % respondentů uvedlo, že je situace donutila odstranit technologické a administrativní bariéry v práci na dálku. Práce z domova však byla velkou výzvou také pro pracovníky, kteří mají na starosti nábor nových zaměstnanců. Respondenti uváděli, že jim nutnost realizovat přijímací řízení online zkomplikovala nábor zejména u pozic, které jsou obsazovány osobami s nižší úrovní digitálních dovedností.

Více o změnách ve firmách následkem nucené home office, dopadech koronaviru na nábor pracovníků a na konkrétní změny v odměňování se dozvíte v HR Monitoru: Svět práce nejen pod vlivem covid-19.

Máte o HR Monitor zájem? Kontaktujte nás.