Jak se v zemích partnerství EDU4future přenáší požadavky Průmyslu 4.0 do odborného vzdělávání a přípravy? Na to odpovídá komparativní analýza

01. 08. 2022 / Naše projekty

Projektoví partneři ze šesti zemí se v květnu setkali v rakouském Sankt Pöltenu, aby dokončili komparativní analýzu, za kterou v rámci projektu zodpovídá TREXIMA. Analýza je nyní kompletní a k dispozici na webových stránkách společnosti TREXIMA.

Zaměřuje se na nejvýznamnější rozdíly v odborném vzdělávání a přípravě a na přístupy jednotlivých zemí k zajištění včasného a kvalitního přenosu požadavků trhu práce, zejména v oblasti průmyslu 4.0, do odborného vzdělávání a přípravy. Srovnávací analýza představuje i nejzajímavější příklady dobré praxe, které jsou v zemích partnerství (tedy České republice, Rakousku, Německu, Itálii, Slovensku a Slovinsku) úspěšně aplikovány.

Transformace evropských ekonomik pod vlivem digitalizace, automatizace a robotizace je v 21. století stále intenzivnější. Tuto 4. průmyslovou revoluci známe již téměř deset let pod označením Průmysl 4.0. Některé technologické trendy byly dále urychleny pod vlivem pandemie Covid-19. Vznikají nová povolání, některá nepotřebná povolání zanikají, ale především se většina profesí vnitřně transformuje a absorbuje nové technologie a postupy. Ukazuje se přitom, že bez adekvátně kvalifikovaných odborníků naráží digitální transformace na jeden ze svých limitů. Jinými slovy: kvalitní, moderní a na současné i budoucí potřeby reagující odborné vzdělávání a příprava je jednou z podmínek úspěšné digitální transformace. „Přenos nových dovedností do vzdělávacích programů odborného vzdělávání je složitý proces, v němž se různé země mohou prostřednictvím výměny informací od sebe navzájem hodně naučit. Tyto procesy jsou často obtížně zachytitelné a v každé zemi jiné. Přesto se v projektu EDU4future se snažíme najít odpověď na zastřešující otázku: Jak jsou požadavky Průmyslu 4.0 implementovány v různých evropských systémech odborného vzdělávání,“ říká Marcel Navrátil, senior konzultant trhu práce společnosti TREXIMA.

Komparativní analýza projektu EDU4future je nyní k dispozici na webu společnosti TREXIMA.

Další etapou projektu bude zpracování přehledu doporučení pro rozhodovací orgány a další zainteresované strany v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v jednotlivých zemích.