Projekt EDU4future

TERMÍN ZAHÁJENÍ:

Na začátku listopadu roku 2020 byl zahájen nadnárodní projekt EDU4future, do nějž jsou zapojeni partneři z Německa, Slovenska, Rakouska, Itálie, Slovinska a České republiky.

CÍLE PROJEKTU:

Cílem projektu je vzájemná výměna zkušeností a osvědčených postupů v zapojených zemích. EDU4future se zaměří na procesy a nástroje, které země partnerství volí pro porozumění a popis stále rychlejší proměny pracovního trhu, spojené s digitalizací, automatizací a dalšími technologiemi Průmyslu 4.0. Partneři projektu popíšou postupy, s jejichž pomocí jsou tyto požadavky na nové kompetence přenášeny do odborného vzdělávání, aby bylo zajištěno, že na nové pracovní činnosti jsou absolventi dostatečně připraveni.

V projektu bude připravena společná metodika, pomocí níž zapojené organizace zmapují postupy ve svých zemích a následně je popíšou v podrobných zprávách. Národní zprávy budou strukturovány tak, aby umožnily provést komparaci a ilustrovat postupy konkrétními příklady dobré praxe. Dalším výstupem projektu bude přehled doporučení, vyplývající ze zjištěných skutečností.

PARTNEŘI PROJEKTU A FINANCOVÁNÍ:

Hlavním partnerem projektu EDU4future je Trenčínská regionální komora (Slovenská obchodní a průmyslová komora).

 

Projekt je financován z prostředků programu Erasmus+.

 

Výstupy projektu publikujeme průběžně zde:

 

Mezinárodní metodika pro identifikaci procesů přenosu požadavků Průmyslu 4.0 do kurikula odborného vzdělávání a přípravy

 

Národní zpráva: jak se v ČR přenáší požadavky Průmyslu 4.0 do odborného vzdělávání a přípravy?

 

Komparativní analýza: jak se v zemích partnerství EDU4future přenáší požadavky Průmyslu 4.0 do odborného vzdělávání a přípravy?

 

Doporučení

Kontaktní osoby

Ing. Lucie Janošová

janosova@trexima.cz +420 602 702 572