Jak spravedlivě ohodnotit vykonávanou práci zaměstnanců? Pomůže produkt AHP 8000

18. 10. 2020 / Mzdy a pracovní doba

Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda. Stále častěji se však objevují případy, kdy se zaměstnanci domáhají svého práva na rovnou mzdu, a je na zaměstnavatelích prokázat správnost svého postupu.

Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce. TREXIMA proto nabízí svým klientům produkt Analytické hodnocení prací – AHP 8000, který umožňuje porovnat všechny rozhodující požadavky spojené s výkonem práce na konkrétní pozici, jako je např. požadované vzdělání, praxe, složitost předmětu práce a pracovní činnosti, organizační a řídící náročnosti, odpovědností za výsledky, škody, zdraví a bezpečnost či zátěže, fyzické nebo duševní.

Jak vaší firmě Analytické hodnocení prací pomůže?

Především získáte faktické argumenty, proč je konkrétní práce ohodnocena konkrétní hodnotou. Základním výstupem hodnocení je totiž přiřazení tarifní třídy ke konkrétní pracovní pozici na základě objektivního hodnocení všech aspektů pracovní pozice. Správné zařazení přitom výrazně posiluje interní spravedlnost mzdového systému každé firmy.

Je možné využít výstupy produktu AHP 8000 také pro jiné účely?

Vybraná kritéria je možné využít také třeba při tvorbě popisů pracovních pozic. V rámci hodnocení se pracuje se sadou měkkých dovedností, které mohou personalisté využít pro tvorbu kompetenčního modelu, a tento využít při hodnocení zaměstnanců pro účely odměňování nebo pro stanovení rozvojových plánů zaměstnanců. Pro tyto oblasti využití Analytického hodnocení prací nabízí společnost TREXIMA další poradenství zaměstnavatelům.

Jak můžete produkt AHP 8000 získat?

Kontaktujte nás a probereme spolu postup realizace hodnocení ve vaší firmě. Hodnocení je potom realizováno za účasti našeho konzultanta s hodnotícím týmem, který je složen ze zaměstnanců klienta. Váš tým samozřejmě naučíme metodiku AHP 8000 před samotným hodnocením využívat. Pro realizaci hodnocení využíváme naší softwarovou aplikaci AHP DRIVE 8000 a výstupem společné práce bude váš katalog pracovních pozic s příslušným přiřazením tarifních tříd. 

Jak udržet hodnocení prací v aktuálním stavu?

Nejjednodušší cestou je využívání naší softwarové aplikace AHP DRIVE 8000, kterou vám poskytneme formou pronájmu. Můžete tak pružně reagovat na změny v obsahu pracovních úkolů na již zhodnocených pracovních pozicích nebo jednoduše ohodnotit nově založené pracovní pozice.

Zaujala vás tato nabídka? Rádi vás seznámíme s podrobnostmi nejen o metodice, ale i podmínkách pronájmu SW aplikace. Kontaktujte nás!