Jaké byly mzdy a platy ve 3. čtvrtletí letošního roku?

16. 12. 2022 / Mzdy a pracovní doba

Dnes byla zveřejněna data ISPV (Informačního systému o průměrném výdělku), ze kterých je zřejmé, že Češi v průměru vydělávají 42 372 Kč, v mediánu se jedná o částku 37 134 Kč.

Podívejme se na data, která pro Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovává společnost TREXIMA, podle mezd a platů. Průměrná hrubá měsíční mzda byla ve třetím čtvrtletí letošního roku 42 006 Kč, střední hodnota mzdy (medián) 35 657 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat se dostal na úroveň 43 963 Kč a medián byl na hodnotě 42 042 Kč.

Největší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl ve mzdové sféře v odvětví informační a komunikační činnosti, dále v peněžnictví a pojišťovnictví. Odvětví vzdělávání (v platové sféře) je jedinou oblastí, kde je u hrubého měsíčního platu vyšší medián než průměr. To je dáno strukturou zaměstnanců tohoto odvětví. Většinu zde tvoří kvalifikovaní vysokoškolsky vzdělaní pracovníci, kteří mají vyšší plat než ostatní zaměstnanci.

Mimořádné odměny se na mzdách podílely 4,7 %, v platové sféře tvořily 4,5 % průměrného platu. Nejvyšší podíl mimořádných odměn ve mzdové sféře byl v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví a vzdělávání. V platové sféře se jednalo o odvětví zdravotní a sociální péče a vzdělávání.