Jaké vysokoškolské obory studují mladí v zemích EU? Výběr se v jednotlivých zemích výrazně liší

03. 02. 2020 / Trh práce a vzdělání

Přibližně 4,8 milionu studentů úspěšně ukončilo v zemích EU v roce 2017 vysokoškolské vzdělání. Více než třetina z nich (34 %) získala titul ze sociálních věd, žurnalistiky, informací, obchodu, administrativy nebo práva. Mezi další obory s výrazným podílem absolventů patří strojírenství, výroba a stavebnictví (15 %), zdraví a sociální péče (14 %), přírodní vědy, matematika, statistika a informační a komunikační technologie (11 %) a vzdělání (9 %).

EUROSTAT, který statistiku zveřejnil, přináší srovnání zemí, které se v jednotlivých oborech vymykají v procentuálním zastoupení jejich absolventů evropskému průměru.

Podíl absolventů sociálních věd, žurnalistiky, informací, obchodu, administrativy a práva byl relativně nízký v Dánsku a Španělsku (shodně 26 %), naopak největší zájem o tyto obory byl v Lucembursku (56 %) and Bulharsku (46 %).

Studentů, kteří zvolili obory strojírenství, výroby a stavebnictví bylo nejméně v Lucembursku, Nizozemsku, na Maltě, ve Velké Británií, Irsku a na Kypru (ve všech zemích podíl nepřekročil 10 % z celkového počtu absolventů). Naopak nad evropským průměrem se pohyboval počet absolventů v Německu (22 %), Portugalsku (21 %) a Rakousku (20 %).

Podíl studentů s diplomem z oborů zdravotnictví a sociální péče byl pod 8 % na Kypru, v Německu, Lucembursku, Rakousku a Maďarsku. Naopak v Belgii (27 %), Švédsku (23 %), Finsku a Dánsku (shodně 21 %) byl zájem o zdravotnické obory nadprůměrný.

S diplomem z uměleckých a humanitních oborů najdeme nejméně studentů ve Švédsku, Bulharsku, Polsku, na Kypru, v Česku, Lotyšsku, Slovensku a Rakousku (ve všech zemích průměr absolventů pod 8 % z celkového počtu). V Itálii (16 %) a Velké Británii (15 %) je potom počet absolventů těchto oborů nadprůměrný.

Zájem o studium přírodních věd, matematiky, statistiky a informačních a komunikačních technologií byl nejnižší na Kypru, v Belgii a v Litvě (pod 7 %). Ve Velké Británii (17 %), Irsku (15 %), Německu a Estonsku (14 %) byl potom zájem o tyto obory nadprůměrný.

V oblasti vzdělávání získalo diplom nejméně studentů v Itálii, Lotyšsku, Francii a Portugalsku (pod 5 %) a nejvíce na Kypru (23 %), ve Španělsku a Maďarsku (17 %).

Zdroj: EUROSTAT