Jste dodavatelem pro německou firmu? Dotkne se vás zákon o náležité péči v dodavatelském řetězci

21. 03. 2023 / ESG

Německý zákon o náležité péči v dodavatelském řetězci, který byl schválen v červnu 2021, přináší mnoho změn nejen pro firmy působící v Německu, ale také pro jejich dodavatele v zahraničí, včetně českých firem.

Zákon se zaměřuje na zajištění dodržování lidských práv a pracovních podmínek, ochrany životního prostředí a boje proti korupci. Týká se firem s více než 3 000 zaměstnanci v Německu a požaduje od nich, aby podnikly konkrétní kroky k zajištění dodržování lidských práv a ochrany životního prostředí v celém dodavatelském řetězci. Od roku 2024 se stejná povinnost bude týkat firem se sídlem v Německu s více než 1 000 zaměstnanci.

Podle nového zákona musí mít firmy přehled o svých přímých dodavatelích a prověřit, jestli u nich nedochází k porušování lidských práv nebo ochrany životního prostředí. Pokud taková pochybení zjistí, musí podniknout konkrétní kroky k jejich odstranění. České firmy, a to i ty menší, které jsou dodavateli těchto německých společností, tak musí zajistit, aby byly v souladu se zákonem. Němečtí odběratelé to po nich budou vyžadovat.

Pro české firmy to může být i náročné. Zajištění transparentnosti v celém dodavatelském řetězci však může přinést výhody v podobě lepších vztahů se zákazníky a zlepšení reputace firmy. Užitečným nástrojem v naplňování požadavků tohoto zákona je správné nastavení ESG strategie. Jedná se totiž v podstatě o pravidla pro udržitelnost napříč dodavatelským řetězcem. Firma, která má všechny tři faktory ESG (environmentální, sociální a řízení firem) zahrnuty do své strategie, tak získá konkurenční výhodu oproti firmám, které takovou strategii zatím nemají a stane se pro německé společnosti důvěryhodným partnerem.