Koronavirová pandemie na evropském trhu práce dopadá více na muže

06. 05. 2021 / Trh práce a vzdělání

Evropský trh práce se potýká s dopady koronavirové pandemie již od prvního čtvrtletí minulého roku. Přestože většina zemí zavedla různá podpůrná opatření na podporu firem a zaměstnanosti, protipandemická opatření si na trhu práce vybírají svou daň a podle zprávy EUROSTATU se více dotýkají mužů.

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 bylo v EU zaměstnáno 188,7 milionů lidí, což je 72,6 % z celkové populace občanů EU ve věku 20-64 let. Pro srovnání v druhém čtvrtletí 2020 to bylo 71,7 % a ke konci roku 2019 73,2 %. Zaměstnanost mužů se k poslednímu čtvrtletí 2020 snížila o 1,7 milionu a ve srovnání s koncem roku 2019 klesla o 0,9 p. b. Zaměstnanost žen se přitom snížila o 1 milion za stejné období a o klesla o 0,4 p. b.

Téměř všechny členské státy EU, s výjimkou Malty, Řecka, Polska a Lucemburska, zaznamenaly zvýšení míry nezaměstnanosti mezi posledním čtvrtletím 2019 a koncem roku 2020. Největší propad počtu zaměstnanců o více než 2 p. b. byl potom ve Španělsku, Estonsku a Litvě.

Dočasné pracovní úvazky zabírají 10,6 % z celkového zaměstnanosti v zemích EU a v roce 2020 byl takto zaměstnán 1 z 10 zaměstnanců. Od počátku koronavirové pandemie byl pozorován propad v počtu těchto úvazku, který se liší podle pohlaví. Formou dočasných pracovních úvazků jsou častěji zaměstnávány ženy, přesto větší dopady mělo omezení tohoto druhu zaměstnávání na muže, kterých se ke konci roku 2020 na své pozice vrátilo méně než žen.

Zpráva EUROSTATU tak naznačuje, že v celkových statistických datech se koronavirová pandemie na trhu práce zatím dotýká spíše mužů. Důvodem však také je, že muži jsou častěji vedeni ve statistice jako zaměstnaní a ženy se ve větší míře starají o děti, které v rámci protipandemických opatření nechodily do školních zařízení.

Zdroj: EUROSTAT