Lidé více využívají možnosti online vzdělávání a absolvování kurzů přes internet

24. 05. 2020 / Trh práce a vzdělání

Počet Evropanů, kteří využívají možnosti vzdělávání prostřednictvím online kurzů roste. V době koronavirové karantény jsou online kurzy navíc bezpečným způsobem, jak si rozšířit vzdělání a naučit se něčemu novému.

V roce 2019 uvedlo 8 % lidí ve věku 16 až 74 let žijících v zemích EU, že se v posledních třech měsících vzdělávalo prostřednictvím online kurzů. V roce 2017 takových lidí bylo 7 %.  A ve srovnání s rokem 2010 se počet lidí vzdělávajících se po internetu zdvojnásobil.

Online vzdělávání nejvíce využívají občané severských států EU. V roce 2019 uvedlo online vzdělávání v posledních třech měsících 21 % lidí a ve Finsku 18 %. Doplňování vzdělání pomocí kurzů dostupných přes internet mají rádi také ve Španělsku (15 %), Estonsku (14 %), Irsku a Nizozemsku (shodně 13 %).

Nejmenší zájem o online vzdělávání byl naopak v Bulharsku (2 %), Rumunsku (3 %) a Lotyšsku (4 %). V Česku vzdělávání přes internet uvedlo 6 % občanů.

Vzdělávání pomocí internetu jsou napříč evropskými státy více nakloněni mladí lidé ve věku 16 až 24 let, průměrně uvádí absolvování online kurzů v posledních třech měsících 13 % z nich. Evropané ve věku 25 až 64 uvádí vzdělávání na internetu méně (9 %) a nejmenší zájem je potom mezi lidmi ve věku 64 až 74 let (1 %).  

Zdroj: EUROSTAT