Máme příliš mnoho vysokoškoláků? Odpověď hledejte v nové studii

Pavla Doleželová a Pavel Mrázek z úseku statistiky spol. TREXIMA jsou spoluautory studie, která nedávno vyšla a která srovnává celoživotní mzdové profily vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců různých generací.

Podíl vysokoškolsky vzdělaných ve věkové skupině 30–34 let se za tři dekády více než zdvojnásobil. Studie zkoumá mzdový vývoj vysokoškoláků a porovnává kohorty narozené v letech 1960, 1970, 1980 a 1990. Přestože nárůst nabídky vysokoškolsky vzdělaných pracovníků může teoreticky snižovat mzdový poměr mezi vysokoškolsky a středoškolsky vzdělanými zaměstnanci, analýza naznačuje, že mladší vysokoškoláci mzdově nezaostávají za staršími kolegy.

Zveřejněná studie.

Autory studie jsou Taras Hrendash, Štěpán Jurajda, Daniel Münich z think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie Věd ČR, Pavla Doleželová a Pavel Mrázek z úseku statistik spol. TREXIMA. Analýza na základě statistik o mzdách odpovídá na otázku, kterou si autoři kladou již v názvu studie „Máme příliš mnoho vysokoškoláků“? Ne, příliš mnoho vysokoškoláků zatím nemáme.