Medián hrubé měsíční mzdy vzrostl ve 2. čtvrtletí 2021 na 33 174 Kč, růst byl hlavně v odvětví zdravotní a sociální péče

03. 10. 2021 / Mzdy a pracovní doba

Ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostl medián hrubé měsíční mzdy ve mzdové i platové sféře. Ve mzdové sféře, která zahrnuje firmy a podnikatelské subjekty, se průměrná hrubá měsíční mzda meziročně zvýšila o 8,8 % na 40 161 Kč a medián hrubé měsíční mzdy vzrostl na 33 174 Kč. Vyplývá to z údajů v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV), který spravuje společnost TREXIMA pro Ministerstvo práce a sociálních věcí.

„V platové sféře, do které patří státní zaměstnanci i státní příspěvkové organizace, vzrostl ve 2. čtvrtletí 2021 průměrný hrubý měsíční plat o 12,3 % na 45 567 Kč. Medián hrubého měsíčního platu potom dosáhl výše 41 041 Kč a byl tak o 7 867 Kč vyšší než medián hrubé měsíční mzdy ve mzdové sféře,“ říká Ing. Pavel Mrázek, který je ředitelem úseku Statistiky ve společnosti TREXIMA. Mzdovou sférou přitom označujeme aktivní ekonomické subjekty, jež odměňují své zaměstnance mzdou.

Pokles mezd v peněžnictví a pojišťovnictví

Z pohledu jednotlivých odvětví byl nejvyšší meziroční nárůst průměrných mezd ve mzdové sféře v odvětví „zdravotní a sociální péče“ (+42,6 %), „činnosti v oblasti nemovitostí“ a „ostatní činnosti“ (shodně +16,8 %). Meziroční pokles průměrných mezd byl zaznamenán pouze v odvětví „peněžnictví a pojišťovnictví“ (2,6 %).

Z hlediska jednotlivých odvětví platové sféry, což jsou odvětví, která odměňují platem, byl nejvyšší meziroční nárůst průměrných platů zaznamenán v odvětví „zdravotní a sociální péče“ (+39,6 %), pokles nebyl zaznamenán v žádném odvětví platové sféry.

V covidu rostly mzdy hlavně v odvětví zdravotní a sociální péče

Informační systém o průměrném výdělku umožňuje ukázat také vliv koronavirové pandemie na mzdy a platy. První vlna epidemie viru covid-19 začala na konci 1. čtvrtletí 2020 a celé 2. čtvrtletí 2020 bylo poznamenáno epidemií stejně jako 2. čtvrtletí 2021. „Vliv epidemie se nejvíce projevil na nárůstu mezd a platů v odvětví „zdravotní a sociální péče“. Za tímto nárůstem je především vyplacení odměn pro zdravotníky,“ doplňuje Mrázek.

Zdroj: ISPV