Můžete naplňovat standardy rovného odměňování, a přitom zaměstnance stimulovat k výkonu? Na to dokáže odpovědět Jana Bršťáková z TREXIMY

21. 04. 2022 / Mzdy a pracovní doba

Za necelý měsíc 18. 05. 2022 se vám bude zkušená lektorka Jana Brštáková věnovat a zodpoví vám otázky související s rovným odměňováním. Ovšem pouze tehdy, pokud se přihlásíte na její seminář v Olomouci. Termín se blíží, nezapomeňte se registrovat.

Jana Bršťáková se věnuje problematice rovného odměňování výrazněji poslední tři roky. S HR manažery, HR specialisty a personalisty se setkává mimo konkrétních projektů také na seminářích, aby jim na základě svých bohatých zkušeností poradila v oblastech odměňování a stimulace zaměstnanců k výkonu, adaptace zaměstnanců, jejich hodnocení a také s personální strategií a stabilizací zaměstnanců ve společnostech.

Ve středu 18. 05. 2022 přijede do Olomouce, aby na semináři s názvem Rovné odměňování aneb jak zajistit rovnost v odměňování, a přesto zaměstnance stimulovat k výkonu pomohla zástupcům firem s touto komplikovanou problematikou.

Na semináři se účastníci dozví odpovědi na otázky: Jak zajistit rovnost odměňování, a i přesto mít možnost zaměstnance stimulovat mzdou k výkonu a k trvalému zlepšování svých kompetencí? Jak rovné odměňování nastavit? Jak řešit případné objektivní nerovnosti?

Janě Bršťákové jsme v souvislosti s připravovaným seminářem položili několik otázek

Proč je tématem semináře právě rovné odměňování?

Rovné odměňování je tématem z několika důvodů. Předně, by každá společnost, která chce se svými zaměstnanci jednat na rovinu a transparentně, měla mít jasně nastavená pravidla pro jejich odměňování a nastavení mezd napříč celou společností. Druhým důvode jsou důvody legislativní. Pokud budu citovat Zákoník práce, tak ten jasně v §110 definuje, že za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody. Rovnému odměňování z pohledu srovnatelných pracovních pozic a genderové problematiky se také věnuje připravovaná směrnice EU, jejíž schválení se v rámci EU očekává již tento rok.

Jaké problémy v této oblasti HR manažeři a specialisté nejčastěji řeší?

Nejčastěji v této oblasti společnosti řeší zejména to, jakým způsobem nastavit pravidla pro definici tzv. srovnatelné pracovní pozice a také to, za jakých podmínek lze nastavit v odměňování rozdíly.

Komu byste seminář doporučila především? 

Seminář bych doporučila všem, kteří se ve společnostech problematikou odměňování zabývají, ať už jsou to jejich majitelé, ředitelé nebo právě zástupci HR oddělení a chtějí vědět, jak problematiku správně uchopit a na jaká úskalí si dát pozor.

Pokud chcete problematice rovného odměňování porozumět více, přihlaste se na seminář.